พญางูศักดิ์สิทธิ์

พญางูศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์มงคลที่มีพลังอันรุนแรงอย่างยิ่ง ในคติไอยคุปต์ ถือว่าสัตว์ชนิดนี้มีลมหายใจเป็นเปลวเพลิง เป็นสัญญาลักษณ์ของไฟ กล่าวคือเป็นได้ทั้งผู้อารักขาและ ผู้ทำร้าย

     พระเทวีไอซิส ( lsis ) เป็นผู้ทรงเนรมิตพญางูตัวแรกขึ้นในโลก สิ่งมีชีวิตนี้ เกิดมาอย่างลี้ลับจนแม้แต่องค์สุริยเทพรา ( rs ) พระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกยังไม่รู้จัก และพิษของพญา งูก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือพลังอำนาจของเทพเจ้าทั้งปวงแม้แต่สุริยเทพราด้วย มันทำให้พระองค์ต้องทรงละจากทิพยฐานะเทวกษัตริย์แห่งโลกแล้วเสด็จไปสู่สวรรค์ ประทานบังลังก์ แห่งพิภพให้จอมเทพโอสิริส เทพแห่งความดีงาน ซึ่งเป็นพระสวามีของพระเทวีไอซิสครอบครองต่อไป  


     พญางูในศาสนาของชาวอียิปต์โบราณ มีทั้งที่เป็นผู้ช่วยเหลือเทพเจ่าและศัตรูของเทพเจ้า พญางูที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าคือ นางพญางูเอ็ดโจ ( edjo ) หรือ บูโต ( buto ) ได้รับ การเคารพบูชาอยู่ทั่วไปตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสรค์ของอียิปต์ พระนางทรงมีพระฉวีเป็นสีเขียว จึงทรงได้รับการบรรยายว่าทรงมีสีสันเหมือนจ้นปาปิรุส

      แต่ที่รู้จักกันมาก ปรากฏในรูปลักษณะของงูเห่าที่กำลังชูคอแผ่แม่เบี้ยและพ่นไฟ พระนางเจ้าประทับอยู่เหนือพระนลาฏขององค์สุริยเทพเพื่อถวายการอารักขา เช่น เดียวกับที่ได้ถวายการปก ป้องคุ้มครอง ยุวเทพโฮรุส ( hours ) โอรสแห่งจอมเทพโอสิริสและพระเทวีไอซิส ขณะที่ประทับอยู่ที่เกาะเชมมิสอย่างมีประสิทธิภาพ เกาะดังกว่านั้นได้เป็นเทวสถานที่ สำคัญที่สุดของลัทธิการนับถือพญางูศักดิ์สิทธิ์ตอนสมัยรุ่งเรืองของอียิปต์

     ส่วนพญางูที่เป็นศัตรูของเทพเจ้า คือ จอมปีศาจอโปฟิส เชื่อกันว่าเป็นผู้คอยโจมตีเรือสุริยะของสุริเทพรา และเป็นต้นเหตุให้เกิด สุรยคราส ภาพที่มีชื่อเสียงของ

    อโปฟิสคือรูปงูที่กำลังถูกประหารโดยแมวถือดาบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ เทวีบาสท์ ( bast : ดูเรื่องแมวในภาคที่ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ) ตามหลักมายาศาสตร์แล้ว ถือว่าภาพ เช่นนี้มีคุณสมบัติในการทำลายสิ่งชั่วร้ายได้เป็นอย่างดี

    ดินแดนภารตวรรษ หรืออินเดียก้เป็นที่กว่าวขวัญเกี่ยวแก่คติความเชื่อเรื่องงูมาจนปัจจุบัน งูในอินเดียนั้นมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระคเณศ พระมนัส เทวี ตำราเดิมมักอ่านว่า ( มนสาเทวี ) ในกรณีของพระศิวะนั้นทรงมีงูเป็นสังวาลย์ ในภาพยนตร์อินเดีย ผู้แสดงเป็นพระศิวะมักจะต้องเอางูเป็น ๆ มาล็อกติดคอไว้ แล้วก็มีเจ้า ของงูที่คอยล่อให้มันแผ่พังพานอยู่ตลอดเวลา ดูน่าหวาดเสียวมาก

    ผู้บูชาพระศิวะในอินเดีย มักจะบูชาเครื่องร่างรูปงูเห่าแผ่เบี้ยด้วยหรืออย่างน้อยก็เป็นเครื่องรางที่นิยมชื้อหากันเพื่อนำไปถวายพระเทวรูปทั้งที่มีอยู่ในบ้านและตามเทวาลัยต่าง ๆ เครื่องรางรูปงูเห่านี้ ชาวอินเดียเชื่อกันว่ามีฤทธานุภาพขนัดสิ่งชั่วร้ายและคุณไสยต่าง ๆ ดีนัก แต่ส่วนมากจะนำมาใข้กันโดยไม่มีการปลุกเสก และมิได้ใข้อย่างมีหลักเกณฑ์ เหมือนศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีน จึงไม่มีผลชัดเจนเท่าที่ควร

    คนจีนโบรณยังเชื่อว่า ปีศาจแห่งแม่น้ำฮวงเหอหรือแม่น้ำเหลืองก็เป็นงูสีเหลืองทอง และปีศาจคนนี้ชอบดูมหรสพมาก เมื่อได้ดูครั้งใดก็จะอารมณ์ดีมีความสุข ดังนั้นถ้าใครไม่ อยากถูกแม่น้ำฮวงเหอท่วมในฤดูน้ำหลาก ก็ควรจัดงานแสดงให้ปีศาจงูได้ชม

    ตามหลักสิริมงคลแห่งนกษัตร งูเป็นสัตว์มงคลซึ่งถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดในปีชวด ปีฉลู ปีวอก และปีระกา ควรพกเหรียนตราหรือหยกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดนี้ ส่วนปีที่ไม่ถูกโปลกคือปี จอและปีกุน ห้ามมีไว้เป็นอันขาด

 

 

 

 

 


ที่มา http://sophon.bcnlp.ac.th/


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: