ทิศที่ตั้งกับปีเกิดเจ้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะบอกว่าบ้านหลังนั้นส่งเสริมเจ้าของบ้านหรือไม่ โดยให้ใช้ปีเกิดของ เจ้าของบ้านมาเป็นตัวพิจารณา ทั้งนี้โดยทิศของบ้านที่พิจารณาจะต้องเป็นทิศหลังบ้านเสมอ ไม่ใช่ ทิศหน้าบ้าน คือ


     คนเกิดปี ชวด / กุน ทิศที่ส่งเสริม คือ ตะวันตก, ตะวันตกเฉียงเหนือ และเหนือ ทิศต้องห้าม คือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้

     คนเกิดปีขาล/ เถาะ ทิศที่ส่งเสริม คือ เหนือ, ตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศต้องห้าม คือ ตะวันตก, ตะวันตกเฉียงเหนือ

     คนเกิดปีมะเส็ง /มะเมีย ทิศที่ส่งเสริม คือ ตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้, ใต้ ทิศต้องห้าม คือ เหนือ

     คนเกิดปีวอก/ระกา ทิศที่ส่งเสริม คือ ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวัน ตก, ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศต้องห้าม คือ ใต้

     คนเกิดปีฉลู/ มะโรง ทิศที่ส่งเสริม คือ ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศต้องห้าม คือ ตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้

     คนเกิดปีมะแม/ จอ ทิศที่ส่งเสริม คือ ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศต้องห้าม คือ ตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้ที่มา http://www.home.co.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: