ลักษณะสมพงศ์ตามประเพณีจีน

วันนี้เป็นเรื่องราวลักษณะสมพงศ์ตามนักษัตรจีนบ้าง และเช่นกันค่ะโปรดใช้วิจารณญานก่อนตัดสินใจเชื่อ หากเมื่อวานคู่ของท่านมิได้เป็นไปตามตำราของไทย ลองดูวันนี้อีก ครั้งผลลัพธ์อาจเปลี่ยนไป

     ๑๒ปีนักษัตรของจีนก็ใช้สัญญลักษณ์เป็นสัตว์เหมือนกับของไทยและมีความเชื่อว่าบุคคลที่เกิดในปีนักษัตรใด ปีนักษัตรนั้นจะมีส่วนหรือมีอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรม บุคลิกภาพเฉพาะตัว และชะตาชีวิตของบุคคลผู้นั้น ทั้งยังเชื่อว่าผู้ที่เกิดปีใดควรเลือกคู่่ครองปีใดจึงจะครองคู่กันได้ราบรื่น มีความสุขอีกด้วย


ปีชวด ท่านที่เกิดปีหนูคือผู้ที่มีความใฝ่ฝันสูง มีความมุ่งมั่นสูง มีความจริงใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นคนใจคอกว้างขวาง

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีมะโรง และปีวอก

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีมะเมีย

ปีฉลู ท่านที่เกิดปีวัวเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง อุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน ผู้อยู่ใกล้จะมีความสุข

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีมะเส็ง และปีระกา

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีมะแม

ปีขาล ท่านที่เกิดปีเสือเป็นผู้ที่มีบุคลิกเฉียบขาดตรงไปตรงมา กล้าหาญ แต่บางครั้งยังคงมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีมะเมีย และปีจอ

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีวอก

ปีเถาะ ท่านที่เกิดปีกระต่ายเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ จึงเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง นอกจากมีเสน่ห์แล้วยังเป็นคนฉลาด เจ้าปัญญา มีความสามารถพิเศษ ขณะเดียวกันก็รักสงบ มี นิสัยเยือกเย็น

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีมะแม และปีกุน

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีระกา

ปีมะโรง ท่านที่เกิดปีงูใหญ่เป็นคนใจร้อนแต่ขยันเอาการเอางาน ทำการใดก็มักสำเร็จเพราะมีบริวารดี แต่เรื่องชีวิตมักมีปมที่ซับซ้อน เป็นคนรักคนง่าย ถ้ารักแล้วมักหลงด้วย

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีวอก

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีจอ

ปีมะเส็ง ท่านที่เกิดปีงูเล็กเป็นคนใจใหญ่ ใจกล้า เปิดเผย มีจิตใจมุ่งมั่นสูง เฉลียวฉลาด รอบรู้ สุขุม มีปัญญา รอบคอบเสมอในทุกเรื่องราว

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีระกา และปีฉลู

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีกุน

ปีมะเมีย ท่านที่เกิดปีม้าเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ด้วยบุคลิกที่คล่องแคล่ว เป็นคนชอบสังคม มักคิดทำการใหญ่ เป็นคนที่ตัดสินใจรวดเร็วฉับพลัน ไม่ชอบความเฉื่อย ไม่กลัวความเสี่ยง คนเกิดปีนี้มักยอดเยี่ยมในการใช้สมอง เป็นลักษณะของชายที่ดีคือเป็นคนจริง

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีขาล และปีจอ

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีชวด

ปีมะแม ท่านที่เกิดปีแพะเป็นผู้ที่รักสวยรักงาม มีเชาว์ดี รักสันโดษ ใจคอกว้างขวาง ถ้าเป็นนักประพันธ์ก็จะเป็นนักประพันธ์ที่มีโวหารสละสลวย ถ้าเป็นนักพูดก็จะเป็นนักพูดที่ มีคารมคมคาย

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีเถาะ และปีกุน

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีฉลู

ปีวอก ท่านที่เกิดปีลิงเป็นผู้ที่เจรจาหลักแหลม รู้หลักนักปราชญ์ เป็นนักประนีประนอมที่ชาญฉลาด มีความมุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งทำได้สำเร็จเสียด้วยแต่มีบริวารไม่ ค่อยดี

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีมะโรง และปีชวด

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีขาล

ปีระกา ท่านที่เกิดปีไก่เป็นนักศึกษาค้นคว้าที่เฉลียวฉลาด ยึดถือความสัตย์และความถูกต้อง เป็นผู้ที่ชอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีมะเส็ง และปีฉลู

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีเถาะ

ปีจอ ท่านที่เกิดปีนี้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อผู้มีคุณเสมอ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว มีความสามารถพิเศษคือสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีมะเมีย และปีขาล

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีมะโรง

ปีกุน ท่านที่เกิดปีหมูเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่ง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบุคลิกงามสง่า เป็นคนสุภาพ พูดช้า ใจดี

คู่ครองที่ดีคือผู้ที่เกิดปีเถาะ และปีมะเมีย

ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

อ้างอิง: โหราศาสตร์จีน๑๒นักษัตรประยุกต์ โดยอธิคม สวัสดิญาน

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: