หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด

หินพระธาตุมีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นของกายสิทธิ์ที่เกิด มาจากอัฐิธาตุของผู้ทรงฤทธิ์อภิญญา พระอรหันต์ที่ละสังขาร


     แล้วต่อมาได้แปรสภาพกลายเป็นหิน เป็นแก้ว กระจัดกระจายมากมายอยู่ในพื้นที่เทือกเขาสามร้อยยอด บูรพาจารย์จอมขมังเวทย์หลาย ท่านเรียกว่า “ คดไข่ในหิน “ เป็นของกายสิทธิ์อิทธิฤทธิ์แรงกล้า มีขนาดตั้งแต่เม็ดเล็กๆจนกระทั่งใหญ่ เท่ากำปั้น มีหลายสีสันวรรณะ สวยงามแปลกตายิ่งนัก

อานุภาพของหินพระธาตุจัดอยู่ในประเภทกายสิทธิ์ในตัวมีอานุภาพครอบจักรวาล เป็นของสูง คุณวิเศษที่โดดเด่นมีดังนี้

๑. ดีทางร่มเย็นเจริญรุ่งเรือง
๒. เมื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมจะเกิดสมาธิเร็ว
๓. เมตตา โชคลาภ แคล้วคลาด กันภัยอันตรายต่างๆ
๔. ปรับความสมดุลของร่างกาย ช่วยให้กระชุ่มกระชวยแข็งแรง เพราะพลังปราณจากหินพระธาตุจะ แผ่รังสีสู่ตัวผู้ใช้ติดตัวอยู่เป็นประจำ
๕. เสริมดวง คุ้มดวงไม่ให้ตกต่ำ กลับร้ายให้กลายเป็นดี
๖. มหาอุจ คงกระพันชาตรี
๗. ทำน้ำมนต์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ วิเศษดีนักแล
๘. อธิฐานใช้ได้ ๑๐๘ ประการ

    จิตวิญญาณที่ดูแลรักษาจะเป็นเทพ พรหม ฤษีชั้นสูงฝ่ายสัมมาทิฐิ ใจดี มีเมตตา ไม่ดุร้าย ถ้าผู้ใดมีวาสนา ได้ครอบครองจะเป็นมงคลสูงสุดแด่ตนเอง และครอบครัวจะพบแต่ความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรมที่มา http://pipatkayasith.igetweb.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: