ผีแม่บันไดกับความเชื่อ


คนไทยสมัยก่อนนั้นนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างบ้านเรือนไทยของคนภาคกลาง มีองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกัน ทุกส่วนในบ้านนั้นล้วนมีความสำคัญไม่แพ้กัน

    ดังเช่นที่เชื่อกันว่าที่บันไดทางขึ้นบ้านของคนไทยในสมัยก่อนนั้นมีผีประจำอยู่ เป็นผีผู้หญิงเรียกกันว่าแม่บันได ผีตนนี้มีหน้าที่ในการปกป้องบันไดในบ้านนั้นๆ

    มีคติความเชื่อของชาวไทยภาคกลางว่า “ห้ามเหยียบแม่บันไดยามเดินเข้าสู่เรือนชาน” เพราะเชื่อว่าหากเหยียบแม่บันไดแล้วจะก่อให้เกิดผลร้ายตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: