น้ำนมกับสาระพัดความเชื่อน้ำนมแม่นั้นนอกจากจะมีประโยชน์ต่อทารกในวัยแรกเกิดแล้ว น้ำนมยังมีสรรพคุณต่างๆมากมาย ดังเช่นที่คนในสมัยก่อนนั้นได้เอาน้ำนมมาเป็นสว่นประกอบในการรักษาโรคต่างๆ ดังความเชื่อที่ว่า

- ถ้าเอาน้ำนมของคนทาที่ศีรษะของเด็กทารกที่มีผมบางจะมีผมขึ้นดกหนา


- ถ้าเอาน้ำนมหยอดตาคนที่เป็นโรคตาแดง จะหายจากการเป็นโรคตาแดงได้

    นอกจากนั้นคนโบราณยังใช้น้ำนมมนุษย์ผสมกับดินปืน ใส่ในกระบอกดอกไม้ไฟ เชื่อว่าเมื่อจุดกระบอกไฟจะไม่ค่อยมีควันและมีดอกสวยงามสว่างไสว ความเชื่อเหล่านี้ยังถูกถ่ายทอดสืบต่อๆมา ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในต่างจังหวัด

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: