ความเชื่อคนเรือ...ท้องฟ้าสีแดงท่านว่าจะอาเพทจริงหรือ

 คนในสมัยก่อนมีความเชื่อเกี่ยวกับท้องฟ้ามากมาย แต่ที่จะยกตัวอย่างในวันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับท้องฟ้าเปลี่ยนสี ถ้าจะพูดถึงท้องฟ้าเปลี่ยนสีเพียงอย่างเดียวนั้นคงเป็นเรื่องธรรมดา เพราะฟ้าก็เปลี่ยนสีตามสภาพอากาศทุกวันอยู่แล้ว แต่ที่น่าสนใจคือ วันใดก็ตามที่ฟ้าเปลี่ยนสีจากสีธรรมดาเป็นสีเหลืองออกแดง โบราณท่านว่าจะมีการเกิดมหันตภัยทางธรรมชาติอย่างยิ่งใหญ่

    ตัวอย่างเช่น กรณีที่ชาวเรือกำลังออกเดินเรือปกติทุกๆวันแล้วอยู่ดีๆท้องฟ้าเกิดเปลี่ยนสีจากสีฟ้าธรรมดากลายมาเป็นสีเหลืองอมแดงขึ้นมาในทันที ให้ทายว่าจะเกิดพายุใหญ่ขึ้น ในวันนั้นจะไม่มีการออกเรือเลย

    ด้วยเหตุนี้เองชาวเรือจึงสังเกตุท้องฟ้าอยู่เสมอและยึดเอาท้องฟ้าเป็นหลักในการออกเรือนั่นเอง โดยความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: