ลางบอกเหตุ ที่ดินอาจถูกแย่งสิทธิ

ในแต่ละปี มีจะมีปัญหาการฟ้องร้อง หรือคดีความเกี่ยวกับ ที่ดินถูกขโมยสิทธิครอบครองเป็นจำนวนมาก โดยเกือบทั้งหมดมักเป็นที่ดินมรดก เพราะบางครั้งทายาทผู้รับมรดกอาจไม่ทราบด้วยซ้ำว่าที่ดิน มรดกนั้นอยู่ที่ไหน หรือไม่ก็เป็นที่ดินของคนมีเงินที่ซื้อเก็บไว้แล้วทิ้งไว้เฉยๆ โดยไม่ได้ทำอะไร


     ซึ่งสรุปรวมก็คือ เป็นที่ดินที่ขาดการเอาใจใส่ กับอีกจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่ายังไงเสียที่ดินก็เคลื่อนย้ายไม่ได้ไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว ที่สำคัญยังมีชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองในเอกสารสิทธิแล้ว แต่หารู้ว่ายังมีอีกหลายกรณีที่ที่ดินของท่านนั้นอาจถูกแย่งชิงสิทธิความเป็นเจ้าของได้

โดยเฉพาะหากที่ดินของท่านมีลักษณะดังกล่าวนี้

1. ซื้อที่ดินจากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือบุคคลที่ไม่มีอำนาจขาย แม้ผู้ซื้อจะซื้อโดยสุจริต อย่างไรก็จะไม่ได้กรรมสิทธิ์ กรณีเช่นนี้ยังครอบคลุมถึงการซื้อที่ดินธรณีสงฆ์ ซื้อที่ดินที่เป็นภูเขา แม่น้ำ หรือที่ดินที่เป็นสมบัติสาธารณะด้วย

2. ซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ไม่ใช่เป็นโฉนดที่ดินและตราจอง เช่น ที่ดินที่มี น.ส.3 ,ใบจอง(น.ส.2) หรือแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เป็นต้น แต่ถูกคนอื่นเข้ามาครอบครองโดยเจตนาต้องการเป็นเจ้าของ เป็นเวลา 1 ปี โดยเจ้าของไม่ได้ขัดขวาง เจ้าของก็จะสูญเสียสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้น

3. ซื้อที่ดินที่มีโฉนดแต่ถูกคนอื่นเข้าไปครอบครองอย่างเปิดเผย มีเจตนาเป็นเจ้าของ โดยที่เจ้าของ ที่ดินไม่ได้คัดค้านนานเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน

4. ซื้อที่ดินที่มีโฉนดแต่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำประโยชน์นานต่อเนื่องกันเกิน 10 ปีติดต่อกัน หรือทีดินมี หนังสือรับรองการทำประโยชน์แต่ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 5 ปีติดต่อกัน ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเป็นของรัฐตามกฎหมาย

5. ที่ดินอาจถูกยึดได้ หากมีการนำที่ดินไปจดทะเบียนจำนองเพื่อค้ำประกันหนี้ เช่น หนี้เงินกู้ แล้วไม่ชำระหนี้และถูกฟ้องร้องบังคับจำนองและแพ้คดี เจ้าหนี้มีสิทธิยึดที่ดินนำไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้

6. ที่ดินอาจถูกอายัดตามคำสั่งศาลเมื่อมีคดีความเกิดขึ้น ซึ่งกรณีผู้ถูกอายัดที่ดินสามารถปฏิเสธหรือโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตนได้ โดยยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาล ศาลจะนัดไต่สวนให้ได้ข้อเท็จจริงต่อไป

     ในบรรดาสาเหตุของการสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวนั้น ที่เห็นกันอยู่บ่อย ๆ และถือเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดใจอย่างแสนสาหัสให้กับผู้เป็นเจ้าของที่ดิน (เดิม) มากที่สุด คงหนีไม่พ้น การเสียสิทธิในกรณีที่ถือเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินและตราจอง และในกรณีที่ถูกครอบครองปรปักษ์เพราะถูกผู้อื่นเข้าไปครอบครองโดยเปิดเผยติดต่อกัน 10 ปีโดยที่ตัวเองไม่ได้คัดค้าน

     สาเหตุที่ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าใดนัก ดังจะเห็นจากมีที่ดินที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้อยู่ทั่วไปและเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเราได้มีข้อมูลหรือพื้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพอตัว ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกขโมยสิทธิที่ดิน หรือไม่ก็จะได้มีแนวทางป้องกันไม่ได้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

     เหตุการณ์ทั้ง 6 กรณีที่กล่าวข้างต้น เป็นการบอกเตือนไปยังผู้ที่มีที่ดินหรือครอบครองที่ดิน หรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในข่ายดังกล่าวพึงระแวดระวังที่ดินในครอบครองของตัว และไม่เปิดโอกาสที่ผู้อื่นเข้ามาขโมยสิทธิไปได้


 

 

 

 

 ที่มาข้อมูล www.home.co.th/

 

 

 

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: