การทายนิสัยจากธาตุของแต่ละคนความเชื่อของชาวจีนนั้นเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลสามารถจำแนกให้อยู่ใน รูปของ 5 ธาตุ (ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ) ได้ไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือว่านามธรรมก็ยังสามารถแบ่งเป็น ธาตุต่างๆได้ ซึ่งคนเรานั้นก็สามารถจำแนกเป็นธาตุได้เช่นกัน โดยเราพิจารณาจากวันเดือนปีและเวลาเกิดที่ประจุพลังของธาตุต่างๆเข้าไปในคน นั้น ซึ่งแต่ละ วัน เดือน ปี เวลา นั้นได้ถูกแบ่งเป็นธาตุได้

     โดยชาวจีนสมัยก่อนนั้นจะเรียก วัน เดือน ปี ยาม เป็นธาตุได้ เช่น วันธาตุไฟ เดือนธาตุน้ำ ปีธาตุไม้ เวลาธาตุทอง ฯลฯ ดังนั้นทุกคนก็จะได้รับธาตุจากพลังธาตุของวัน เดือน ปี ยาม ผสมอยู่ในแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับพลังแตกต่างกันตามวันเดือนปีเกิดแต่ละคนนั้นจึงเป็น ที่มาอย่างหนึ่งให้คนนั้นมีนิสัยแตกต่างกันซึ่งเป็นปัจจัยนอกเหนือสิ่งแวด ล้อมที่เกิดหรือเรื่องอื่นๆที่มีผลต่อจิตใจคน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นหลักการทายนิสัยคนที่ดูจากดวงคนได้นั้นเอง

     โดยการพิจารณาคนแต่ละคนเป็นคนธาตุอะไรจะพิจารณาจากวันเกิดเป็นหลักสำคัญกว่า เดือน ปี เวลาที่เกิด เช่นเกิดวันธาตุไฟก็เป็นคนธาตุไฟ วันธาตุน้ำก็เป็นคนธาตุน้ำ เป็นต้น ซึ่งพลังของวันที่ใช้พิจารณาหลักเป็นธาตุของแต่ละคนถูกแบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้ โดยมีธาตุไม้ใหญ่ ไม้เล็ก ไฟใหญ่ ไฟเล็ก ดินใหญ่ ดินเล็ก ทองใหญ่ ทองเล็ก น้ำใหญ่ และน้ำเล็ก ซึ่งพลังงานจากวันเกิดที่เป็นธาตุนั้นก็จะแสดงนิสัยของคนคล้ายลักษณะของธาตุ ดังกล่าว ซึ่งกล่าวได้คราวๆ ดังนี้

     1) คนธาตุไม้ใหญ่ หรือเปรียบเสมือนต้นใหญ่ ซึ่งต้นไม้เป็นสิ่งที่เติบโตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นคนที่เป็นธาตุไม้ใหญ่ก็จะชอบพัฒนาอย่างไม่มีสิ้นสุดแม้อายุมากก็ยัง ใฝ่รู้และชอบสะสมวิชาการ รักความก้าวหน้า คนธาตุนี้ก็มีเมตตาชอบช่วยเหลือคนรอบข้าง คนเอาเปรียบก็ยอมทนได้ ใจบุญ ขี้สงสาร ใจอยากช่วยเหลือผู้อื่นก็เสมือนต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาสัตว์ต่างๆและยังออกผล ไม้ให้สัตว์ต่างๆกิน

     นอกจากนี้ยังเป็นคนที่เข้าใจกับธรรมชาติหรือชอบธรรมชาติเปรียบเหมือนต้นไม้ ในแต่ละฤดูกาลที่มีใบไม้ร่วง ใบไม้ผลิต โตเร็วและโตช้าตามฤดูกาลต่างๆ หรือคนธาตุนี้อาจมีผิวที่เปลี่ยนแปลงง่ายเช่น ตกกละ ฯลฯ เหมือนต้นไม้ที่เปลี่ยนตามธรรมชาติของฤดูกาล คนธาตุนี้ยังเป็นคนมั่นคง ซื่อสัตย์ รักใครรักจริง รักสงบ ไม่ชอบวิวาท เข้มแข็ง ซื่อตรง รักศักดิ์ศรี ไม่แก่งแย่งชิงดี เชื่อมั่นใจตัวเองสูง กล้าหาญ หนักแน่นหรือไม่ชอบไปไหนเนื่องจากต้นไม้ใหญ่นั้นมีจุดยื่นหรือรากที่มั่นคง นั้นเอง อย่างไรก็ตามคนธาตุไม้ใหญ่ก็มีจุดอ่อนตรงไม่โอนอ่อนผ่อนตาม ดื้อและขี้ระแวงได้ หรือเป็นคนแข็งทือไม่ค่อยแต่งตัว ไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้า

     2) คนธาตุไม้เล็กหรือเปรียบเสมือนไม้เลื้อย ก็จะมีนิสัยที่เหมือนไม้ใหญ่ตรงชอบพัฒนา รักความก้าวหน้า เพราะต้นไม้ก็ต้องเติบโต และก็มีความเมตตา เข้าใจธรรมชาติ หรือสีผิวเปลี่ยน เช่น การตกกละ ได้ตามธรรมชาติ รักสงบ ไม่ชอบวิวาทเหมือนไม้ใหญ่ แต่สิ่งที่ไม่เหมือนไม้ใหญ่คือ คนไม้เล็กมีนิสัย นุ่มนวล อ่อนโยน ยืดหยุ่น ปรับตัวเก่ง มีทักษะในการแสดงออกที่ดี มีไหวพริบ เพราะไม้เล็กเป็นไม้เลื้อยสามารถเลื้อยเกาะเกี่ยวสิ่งต่างๆได้จึงปรับตัวได้ ดีไม่ทะเลาะกับใครและยังแสดงออกได้ดี

     ถ้าเป็นผู้ชายจะเก่งทางศิลปะ ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นคนดูสวยงามรู้จักแต่งตัวให้ดูดีหรือเป็นคนมีเสน่ห์ เหมือนไม้เล็กที่ออกดอกไม้สวยๆมาล่อแมลง แต่ไม้เล็กนั้นจะมีข้อเสียตรงที่ ขี้น้อยใจ คิดเล็กคิดน้อย อิจฉา บางทีมองผลประโยชน์ตัวเองก่อน ได้เนื่องจากไม้เล็กในธรรมชาติในป่านั้นจะถูกไม้ใหญ่บดบังแสงแดดจึงต้อง ต่อสู้แย่งชิงกับไม้อื่นๆเพื่อให้ได้แสงหรือได้อาหารจึงทำให้มีนิสัยเสียของ ธาตุนี้

     3) คนธาตุไฟใหญ่หรือไฟพระอาทิตย์ โดยนิสัยทั่วไปคือชอบความโด่ดเด่น มีชื่อเสียง น่าเกรงขาม เป็นคนหยิ่งในเกียรติและศักดิ์ศรี รักษาหน้าตา ภาพพจน์ เหมือนเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากฟ้าก็กลบแสงดาวอื่นหายไปหมดจึงต้องโดดเด่น ที่สุด ดังนั้นใครพูดจาไม่ดีใส่ก็จะจำขึ้นใจไปนาน ใครพูดจายกหน้าใส่ก็รู้สึกดีมากทำให้ขออะไรได้หมด คนธาตุนี้เป็นคนมารยาทดี ซื่อสัตย์มีคุณธรรม เพราะคนธาตุนี้จะรักษาภาพพจน์มาก

     แต่ก็เป็นคนแสดงออก ใจกว้าง รักพวกพ้องเหมือนพราะอาทิตย์ที่สาดแสงให้ทุกสรรพสิ่ง เป็นคนกระตือรื้อร้นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นก็สาดแสงให้สิ่งต่างๆตื่น เช่น ดอกไม้เริ่มบาน เป็นคนชอบทำกิจวัตรประจำวันซ้ำๆเหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้ว ตกทางทิศตะวันตกตลอดไม่เคยเปลี่ยน แต่ข้อเสียคือชอบคิดว่าความคิดตัวเองเป็นใหญ่สุดเหมือนดาวทุกดวงต้องหมุนรอบ พระอาทิตย์ต้องตามพระอาทิตย์เท่านั้น โกรธง่ายแต่หายเร็ว ใจร้อน ยกตนข่มท่าน และยอมเสียหน้าไม่ได้

     4) คนธาตุไฟเล็กหรือเปรียบเสมือนเตาไฟ ไฟตะเกียง จะเป็นคนนิสัยอบอุ่น มีมารยาท มีน้ำใจ เสียสละเพื่อคนอื่น ดูแลผู้อื่นมากกว่าตนเอง เหมือนกองไฟเผาตัวเองเพื่อสร้างความอบอุ่นกับคนอื่น จึงกระตุ้นผลักดันคนอื่นได้ดีแต่บางครั้งลืมกระตุ้นตัวเอง มีความเป็นผู้นำ ชี้นำคน เหมือนไฟตะเฉียงที่ฉายส่องนำทางให้คนอื่นและภูมิใจที่เห็นคนอื่นเห็นทางของ ตนเอง เป็นคนที่หาโอกาสเก่ง เห็นสิ่งอื่นกระจ่าง ตรวจสอบสิ่งๆต่างได้ดี เหมือนไฟส่องไปตรงไหนก็มองเห็นจึงสามารถมองเห็นเข้าใจจิตใจคนอื่นได้ดีด้วย และเมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนก็จะเป็นคนพิถีพิถัน รอบคอบและระมัดระวังด้วย

     เป็นคนที่เห็นโอกาสแล้วสร้างโอกาสได้ดีด้วยเช่นเดียวกับ เช่นเดียวกับเปลวไฟเล็กที่สามารถจุดประกายให้เป็นกองไฟกองใหญ่ แต่เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเหมือนกองไฟเกิดได้และดับได้ เมื่อโกรธแล้วอาจโกรธรุนแรงเหมือนกองไฟเปลวไฟที่ร้อนแรงเผาคนได้เจ็บปวด แต่เมื่อหายโกรธจะไม่มีความแค้นใดๆเหมือนไฟที่ดับ จบแล้วก็จบกัน จุดอ่อนคือเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้เหมือนเปลวเทียนที่ ถูกลมพักก็สั่นไหวจึงขี้ระแวงด้วย และเป็นคนลืมกระตุ้นตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆเพราะเหมือนกองไฟเผาเชื้อเพลงตัว เองแต่ให้ความอบอุ่นแก่คนรอบข้าง

     5) คนธาตุดินใหญ่หรือเปรียบเหมือนดินภูเขาหรือหิน เป็นคนที่มั่นคง สุขุม หนักแน่น กตัญญู ซื่อสัตย์ พึงพาได้ อดทน เชื่อใจได้ ปากกับใจตรงกัน เนื่องจากธาตุดินเป็นธาตุที่มั่นคงสุดในทุกธาตุไม่เคยเปลี่ยนสภาพเป็นอย่าง อื่น เป็นคนรักษาคำมั่นที่สุด เป็นคนเข้าใจทางสายกลางเพราะเป็นธาตุที่นิ่งมาก หรือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือนร้อนเพราะดินรองรับสรรพสิ่งต่างๆ

     คนธาตุนี้ดูเหมือนภายนอกแข็งแต่จริงๆใจอ่อนให้ยืมเงินทองหรือช่วยเหลือคน ง่ายเหมือนดินภูเขาที่ภายนอกเหมือนหินแต่ภายในนั้นยังมีแร่ธาตุทรัพยากรมาก ซึ่งมีให้คนนั้นขุดแร่ธาตุภายในมาใช้ประโยชน์อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเป็นคนชอบเก็บสะสมสิ่งของไม่ชอบทิ้งสิ่งของเหมือนดินที่รองรับ ทุกอย่างไว้ คนธาตุนี้มีข้อเสียตรงเป็นคนดื้อมาก เชื่อความคิดตนเองจะเปลี่ยนความคิดได้นั้นต้องเจอบทเรียนราคาแพงเสียก่อน เหมือนภูเขาต้องโดนระเบิดทิ้งเสียก่อนถึงจะเปลี่ยนรูปได้ และความนิ่งมากบางครั้งก็กลายเป็นความขี้เกียจได้ หรือเป็นคนมีความรู้สึกช้า

     6) คนธาตุดินเล็กหรือดินเลน ดินท้องนา ดินที่เพาะปลูก จะเป็นคนฉวยโอกาสได้ดีเจอโอกาสเก็บได้หมดเหมือนดินเวลาเจอน้ำก็จะดูดซึมน้ำ ไปหมด ดินจะอมน้ำ ดังนั้นจึงเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมสิ่งของไม่ชอบทิ้งสิ่งของเหมือนดินธาตุดิน ใหญ่ด้วย เป็นคนที่มีความเมตตา อดทน เข้าใจในความผิดพลาดของคนอื่นๆ เหมือนดินที่รองรับทุกสรรพสิ่งใครอยากเอาอะไรมาปลูกก็ได้แถมยังให้ผลผลิตตอบ แทนด้วย คนธาตุนี้จะเป็นคนที่สติปัญญาดี อ่อนโยน ไม่ใช่คนปรับตัวเก่งแต่ยังปรับเปลี่ยนปรับตัวได้เหมือนดินเลนที่ปั้นเป็นรูป อะไรก็ได้ไม่เหมือนดินใหญ่ที่แข็งเหมือนหินได้ เป็นคนเข้าใจในในโลกและเรื่องศาสนาดีหรืออาจบรรลุธรรมชั้นสูงเนื่องจากเป็น ดินอมน้ำหรือดินเลน

     ดังนั้นดินคือความสงบนิ่งส่วนน้ำคือปัญญาลึกซึ้ง ความใส ความกระจ่าง ที่ซึมลึกเหมือนจิตใจที่ซึมลึกด้วยพระธรรม เป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบของใหม่เบื่อของเก่าเหมือนดินต้องการถูกพรวนบ่อยๆ แต่ยังยึดมั่นสัญญา อย่างไรก็ตามข้อเสียคือเป็นคน คิดเล็กคิดน้อย ดื้อ เสียสละแค่พอสมควร ขี้สงสัยหรือตัดสินใจช้า เลือกของไม่ถูกเช่น กินอาหารเลือกเมนูนาน ฯลฯ เปรียบเหมือนคนที่เห็นทุกอย่างเป็นโอกาสหมดก็พยายามจะฉวยให้ตัวเองคนเดียว หมด

     7) คนธาตุทองใหญ่ (ธาตุทองคือธาตุโลหะทุกประเภท) เปรียบเสมือน โลหะแข็ง ขวาน คมมีด อาวุธ เหมือนเครื่องจักรโลหะหรือเหมือนขวานที่ฟันทุกอย่างให้ขาด โดยธรรมชาติแล้วธาตุทองเป็นธาตุที่เร็วแรงที่สุด แข็งที่สุด มีรูปร่างชัดเจนที่สุด ดังนั้นจึงนิสัยคนธาตุนี้เป็นคนเด็ดขาด แสดงออกชัดเจน มีเหตุผล ยึดถือหลักการ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ตัดสินใจเด็ดขาด ไม่ยอมเสียเปรียบ ชอบต่อสู้ ชอบเอาชนะ พูดจาตรงๆแข็งกระด้างหรือขวานผ่าซาก หรือยังหงุดหงิดง่ายเหมือนของมีคมที่พร้อมจะบาดคนได้เสมอ เวลาโกรธไม่พอใจจะแสดงสีหน้าชัดเจน

     เนื่องจากความชัดเจนและเร็วแรงของธาตุนี้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่อดทนต่อความทุกข์ทรมานเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายที่ ตั้งใจไว้หรือกล้าฟ่าฟันอุปสรรคเนื่องจากโลหะคมทุกประเภทต้องได้โดยลับคมจะ แหลมคม ถ้าโครงสร้างดวงดีจะเป็นคนนิสัยซื่อตรง มีคุณธรรมอย่างสูง ตัดสินเรื่องต่างๆได้ดี อย่างไรก็ตามข้อเสียคือ ขาดความยืดหยุ่นในความคิด ใจเร็วเร่งด่วนตัดสินใจ ขาดความรอบคอบ โกรธง่าย หรือบางคนที่โครงสร้างดวงไม่ดีจะโหดเหี้ยม ลงมือรุนแรง อันธพาล

     8) คนธาตุทองเล็ก (ธาตุทองคือธาตุโลหะทุกประเภท) เปรียบเสมือนเครื่องประดับโลหะที่สวยงาม ดังนั้นเป็นคนที่ชอบความสวยงาม ความโด่ดเด่น มีเกียรติ นุ่มนวล ทำงานอย่างปราณีตหรือเป็นจุดสนใจจากผู้อื่นๆ เหมือนปิ่นทองในร้านทองที่โดนไฟฉายแสงส่อง ถ้าไม่ได้รับความสนใจจากคนอื่นก็สามารถสร้างสถานการณ์ทำให้ตัวเองเด่นมาได้ ชอบความเด่นเวลาถ่ายรูปมีกล้องอยู่ไหนก็ตามปรากฎให้คนถ่าย ธาตุทองยังเหมือนโลหะในเครื่องดนตรีมีเคาะกันแล้วมีเสียงไพเราะด้วยดังนั้น จะเป็นคนมีอารมณ์สุนทรี มีศิลปะ เป็นนักดนตรีที่ดีได้

     เมื่อเป็นธาตุทองยังไงก็เป็นธาตุที่แข็งสุดก็ยังมีส่วนเหมือนคนธาตุทองใหญ่ ตรง ตัดสินใจเด็ดขาด อดทน มั่งคง อย่างไรก็ตามข้อเสียของธาตุนี้คือ เป็นคนหูเบา คล้อยตามคนอื่นง่ายเพราะเป็นโลหะที่ดัดโค้งงอตามสภาพได้เหมือนแข็งนอกอ่อนใน นอกจากนี้ยังอาจจะเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนเพราะทองเล็กเป็นธาตุที่ชอบให้แสง สีส่อง หรือบางทีการชอบแย่งให้ตัวเองเป็นจุดเด่นก็โฉงฉางเกินไปจนทำให้ดูน่ารำคาญ

     9) คนธาตุน้ำใหญ่เปรียบเหมือนทะเล มหาสมุทรที่กว้างใหญ่จึงเป็นคนที่ใจใหญ่ ใจถึง และเนื่องจากน้ำเป็นธาตุที่ไม่มีรูปทรงอยู่กับภาชนะไหนก็ปรับตัวตามรูปทรง ภาชนะนั้นได้จึงเป็นคนที่ปรับตัวได้กับทุกอย่างได้ดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม อยู่ในสังคมดีก็ดีตาม ร้ายก็ร้ายตาม เป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ เหงา ต้องอยู่กับคนอื่น ชอบเข้าสังคม ติดต่อ เดินทาง เหมือนน้ำไหลไปที่ไหนก็ได้จึงเป็นคนกว้างขวาง มีความสามารถ หรือน้ำนั้นยังไหลมารวมกันจึงเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของเพื่อนๆทุกคน สภาพของน้ำตามธรรมชาตินั้นพร้อมจะไหลอยู่ตลอดเวลาจึงชอบเคลื่อนที่ดังนั้น ถ้าคนธาตุน้ำถูกจับไปอยู่กับที่ก็จะเฉาตาย อยู่บ้านนานๆไม่ได้ต้องออกนอกบ้าน มักมีนิสัยดื้อรั้น ยากที่จะบังคับและไม่ชอบทำตามผู้อื่น ยังเป็นคนที่เมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแน่วแน่แล้วไม่มีทางจะหยุดความตั้งใจเหล่า นั้นได้ จึงเป็นคนเชื่อคนยากแต่หากใครทำให้เชื่อได้แล้วก็จะเชื่อสนิทเหมือนการสร้าง เขื่อนเก็บกับน้ำได้

     เป็นคนที่คิดอะไรลึกซึ้ง เฉลียวฉลาดเหมือนน้ำใสลึก เป็นคนที่ใจร้อน รวดเร็ว กระตื้นรื้อร้น ความรู้สึกไว ชอบการเปลี่ยนแปลง โกรธง่ายหายเร็ว เปลี่ยนสีหน้าเร็ว เหมือนทะเลที่แปรปรวณตลอด นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบเสี่ยงผจญภัย หรือชอบกิจกรรมที่ต้องลุยเหมือนน้ำตกที่ไหลรุนแรง และยังเป็นคนอารมณ์ทางเพศสูงเพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุน้ำ ส่วนข้อเสียคือเนื่องจากเป็นธาตุที่ไม่นิ่งจึงเสียตรงเป็นคนที่จิตใจวอกแวก ว้าวุ่นได้ง่าย ขาดความตั่งมั่นในความคิด มีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง แผนการมาก ยอกย้อน โลเลเปลี่ยนใจง่าย ไม่เชื่อฟังคนอื่น

     10) คนธาตุน้ำเล็กหรือเปรียบเสมือนน้ำฝนไอน้ำ เมฆ หมอก เป็นน้ำที่มองเห็นแต่สัมผัสไม่ได้ จึงเป็นคนที่มีความลึกลับ สงบเสงี่ยม อดทน เยือกเย็น ไปไหนไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่เป็นคนมีน้ำใจ ไม่ชอบแสดงออกให้คนเห็นหรือเป็นพวกปิดทองหลังพระ ชอบศึกษาสิ่งลี้ลับ ค้นคว้าเรื่องยากๆ ทดลองวิจัยสิ่งต่างๆ ไม่ชอบหยุดนิ่ง คิดอะไรก็ลึกซึ่งจึงเป็นคนฉลาดชอบใช้ความคิด ไหวพริบดี เรียนรู้เร็ว เข้าใจอะไรง่าย ยึดหลักการได้ดี สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้ และเมื่อต้องแสดงออกแต่ละครั้งจะได้รับความสนใจมากเหมือนไอน้ำสัมผัสแสงกลาย เป็นรุ้งเจ็ดสีได้ เป็นคนประหยัดเนื่องจากเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคม และยังเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว จิตนาการสูง และเป็นคนโรแมนติก อย่างไรก็ตามข้อเสียคือเป็นคนหมกหมุ่นกับความคิดตัวเอง อ่อนไหว เก็บกดอารมณ์ ใจน้อย คิดเล็กคิดน้อย ใจไม่ค่อยกล้า ขี้ขลาด

     จากข้อมูลข้างต้นก็ทำให้เราสามารถทายว่าคนแต่ละคนเป็นธาตุอะไรจากนิสัยของ แต่ละธาตุเบื้องต้นที่เขียนมาซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปที่ค่อนข้างแม่นยำ อย่างไรก็ตามข้อมูลข้างต้นอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับนิสัยได้เนื่อง จากว่าเป็นข้อมูลที่เขียนจากการพิจารณาจากธาตุของวันเกิดว่าเป็นธาตุอะไร เท่านั้น ยังไม่ได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของธาตุต่างๆในเวลา เดือน และปีที่เกิดด้วย ซึ่งหากพิจารณาแค่วันเกิดเป็นธาตุอะไรแล้วคนต้องมีนิสัยตามธาตุนั้นเท่านั้น ก็จะเท่ากับว่าคนทั้งโลกมีแค่นิสัย 10 รูปแบบตามธาตุที่เขียนตามข้อมูลข้างต้น ดังนั้นการพิจารณาเวลา เดือน และปีเกิดว่าเป็นธาตุอะไรมาผสมกับวันเกิดที่เป็นธาตุนั้นจึงมีความสำคัญและ เป็นตัวกำหนดที่แท้จริงว่าคนเหล่านั้นมีนิสัยอย่างไร ซึ่งเป็นหลักสำคัญของวิชาดวงจีนนั้นเอง

     อย่างไรก็ตามหากท่านใดต้องการรู้แน่ชัดว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรนั้นสามารถ แจ้งข้อมูล วัน เดือน ปี เวลาเกิดได้ตามอีเมลล์นี้ krerkwich@baannatura.com ซึ่งทางผมเองจะทำการตรวจเช็คแล้วตอบกลับว่าดวงของท่านเป็นคนธาตุอะไรจริงๆ กันแน่ หรือท่านสามารถเปิดปฎิทินจีนด้วยตัวท่านเองแล้วดูวันเกิดว่าเป็นธาตุใด ธาตุนั้นก็จะคือธาตุของตัวท่านเอง

โดย อาจารย์ เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์
ข้อมูล Baannatura.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: