ความเชื่อเรื่องบันได



ในสมัยก่อนนั้น หากมีการสร้างบ้านใหม่ เรามักให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายระเอียดในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะการสร้างบันไดบ้านนั้น โบราณท่านถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ

     หลักของการสร้างบันไดบ้านให้ถูกต้องตามแบบแผนที่มีมาแต่โบราณกาลนั้น มีความเป็นมาดังนี้ค่ะ

     - ทิศของบันได้บ้าน ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าเราไม่นิยมหันบันไดไปทางทิศตะวันตก เนื่องจากเป็นทิศที่แสงลงในตอนเย็น ท่านว่าหากลงบันไดแล้วมีแสงแดดย้อนเข้านัยตา จะทำให้ตก บันไดได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ

     -การสร้างขั้นบันไดจะต้องให้ ลูกนอน หรือ ขั้นบันได ลงท้ายด้วยเลขคี่เสมอ ส่วน ลูกตั้ง หรือ ส่วนที่เป็นจำนวนก้าว ซึ่งเราสามารถนับได้จากเวลาขึ้นบันได ก็ต้องเลขคู่เช่นกันค่ะ

     เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เมื่อจะต้องสร้างบันไดบ้านในครั้งต้องไป ต้องคำนึงให้ถูกหลัก และความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: