ความเชื่อเรื่องการเซ่นดนตา (ส่งเรือ)การเซ่นดนตา เป็นพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่บ้านหัวสำโรง สระสองตอน และดงยาง ซึ่งอยู่ในอำเภอพนมสารคามในปัจจุบัน เป็นการส่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม รูปปั้นคนและสัตว์เลี้ยงไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

พิธีกรรม นำอาหาร เครื่องนุ่งห่มรูปปั้นคนและสัตว์เลี้ยง ใส่ลงในเรือที่ทำด้วยกาบกล้วยแล้วนำไปลอยในแหล่งน้ำ เช่น ลำคลอง หนอง บึง แม่น้ำ เป็นต้น

การเซ่นดนตา (ส่งเรือ) เป็นพิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในเรื่องชาติภพแห่งวิญญาณหรือชีวิต หลังความตาย และเป็นการสร้างความผูกพันทางด้านจิตใจ อย่างต่อเนื่องกับบรรพบุรุษผู้ล่วง ลับ ในลักษณะผู้อยู่ทำบุญไปให้เป็นการพึ่งพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ข้อมูล
Prapayneethai

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: