พระผง มหาธาตุเจดีย์ 12ราศีพระผง มหาธาตุเจดีย์ 12ราศี หลังพระพุทธบาทสี่รอย เนื้อผงสีดำมวลสารแน่นเห็นชัดบูชาเสริมดวง ดีมากพิธีใหญ่ พระผงมหาธาตุเจดีย์ ๑๒ ราศี ใช้บูชาเพื่อเสริมดวงชะตา และเป็นสวัสดิมงคลแก่ตัวเอง สร้างปี พ.ศ. 2547

     ด้านหน้า เป็นการเรียงลำดับพระมหาธาตุเจดีย์ประจำราศีเกิดทั้ง 12 ราศี มีความลึกลดหลั่นซ้อนลงไปถึง 9 มิติ คือ

     มิติที่ 1 คือ องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นพระพุทธปฏิมากรทรงเครื่องใหญ่ประจำฤดูร้อน อย่างพระบรมจักพรรรดิตราธิราช โดยมุ่งแทนสมเด็จพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ ที่ทรงเป็น พระธรรมราชาประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องหน้าสุด

     มิติที่ 2 คือ พระมหาธาตุเจ้าดอยตุง จ.เชียงราย ซึ่งบรรจงประดิษฐ์ให้เคียงคู่กับพระพุทธปฏิมากรเป็นกรณีพิเศษทั้งสองข้าง

     มิติที่ 3 คือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด โดยได้อัญเชิญมาเป็นพระมหาธาตุเจ้า องค์ประธาน อย่างสมด้วยเหตุและผลทุกอย่าง

     มิติที่ 4 คือ พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน มิติที่ 5 คือ พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ และพระธาตุพนม จ.นครพนม

     มิติที่ 6 คือ พระมหาเจดีย์พุทธคยา กับพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง มิติที่ 7 คือ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน และพระธาตุเจ้าจอมทอง จ.เชียงใหม่

     มิติที่ 8 คือ พระเกษธาตุเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และพระธาตุวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

     มิติที่ 9 คือ พื้นเหรียญอันโล่งสะอาด ปราศจากสิ่งใดๆ มาปิดกั้น มีแต่เพียงจารึกอักขระล้านนา “นะโมพุทธายะ” และย้อนกลับเป็น “ยะธาพุทโมนะ”

     ๑.พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (10 พฤศจิกายน 2547) วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเหนือวน จ.ราชบุรี วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

     ๒.การบรรจุอิทธิพุทธานุภาพ โดยพระคณาจารย์ได้เมตตาประกอบพิธีให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ในหลายวาระ อาทิ

     หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน
     หลวงปู่ทอง วัดสามปลื้ม *
     *หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง *
     *พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก *
     *ครูบาตั๋น ปุญโญ วัดม่อนปู่อิน *
     *ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี *
     *ครูบาเทือง วัดบ้านเด่น *
     *หลวงปู่ขันต์ (คำ) สำนักสุสานไตรลักษณ์ จ.เชียงใหม่ *
     *ครูบาเผือก วัดไชยสถาน *
     *ครูบาจันทร์ วัดสันเจดีย์ริมปิง *
     *ครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง *
     *หลวงปู่สังข์ วัดป่าหลวงปู่ตื้อ *
     *พระอาจารย์เมือง วัดป่ามัชฌิมาวาส *
     *หลวงปู่ม่วง วัดยางงาม จ.ราชบุรี ฯลฯ *

ข้อมูล Homeamulet

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: