Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

พระผง มหาธาตุเจดีย์ 12ราศี

6,903

27 ต.ค.53 11.29 น.


พระผง มหาธาตุเจดีย์ 12ราศี หลังพระพุทธบาทสี่รอย เนื้อผงสีดำมวลสารแน่นเห็นชัดบูชาเสริมดวง ดีมากพิธีใหญ่ พระผงมหาธาตุเจดีย์ ๑๒ ราศี ใช้บูชาเพื่อเสริมดวงชะตา และเป็นสวัสดิมงคลแก่ตัวเอง สร้างปี พ.ศ. 2547

     ด้านหน้า เป็นการเรียงลำดับพระมหาธาตุเจดีย์ประจำราศีเกิดทั้ง 12 ราศี มีความลึกลดหลั่นซ้อนลงไปถึง 9 มิติ คือ

     มิติที่ 1 คือ องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นพระพุทธปฏิมากรทรงเครื่องใหญ่ประจำฤดูร้อน อย่างพระบรมจักพรรรดิตราธิราช โดยมุ่งแทนสมเด็จพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ ที่ทรงเป็น พระธรรมราชาประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องหน้าสุด

     มิติที่ 2 คือ พระมหาธาตุเจ้าดอยตุง จ.เชียงราย ซึ่งบรรจงประดิษฐ์ให้เคียงคู่กับพระพุทธปฏิมากรเป็นกรณีพิเศษทั้งสองข้าง

     มิติที่ 3 คือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด โดยได้อัญเชิญมาเป็นพระมหาธาตุเจ้า องค์ประธาน อย่างสมด้วยเหตุและผลทุกอย่าง

     มิติที่ 4 คือ พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน มิติที่ 5 คือ พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ และพระธาตุพนม จ.นครพนม

     มิติที่ 6 คือ พระมหาเจดีย์พุทธคยา กับพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง มิติที่ 7 คือ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน และพระธาตุเจ้าจอมทอง จ.เชียงใหม่

     มิติที่ 8 คือ พระเกษธาตุเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และพระธาตุวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

     มิติที่ 9 คือ พื้นเหรียญอันโล่งสะอาด ปราศจากสิ่งใดๆ มาปิดกั้น มีแต่เพียงจารึกอักขระล้านนา “นะโมพุทธายะ” และย้อนกลับเป็น “ยะธาพุทโมนะ”

     ๑.พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (10 พฤศจิกายน 2547) วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเหนือวน จ.ราชบุรี วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

     ๒.การบรรจุอิทธิพุทธานุภาพ โดยพระคณาจารย์ได้เมตตาประกอบพิธีให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ในหลายวาระ อาทิ

     หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน
     หลวงปู่ทอง วัดสามปลื้ม *
     *หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง *
     *พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก *
     *ครูบาตั๋น ปุญโญ วัดม่อนปู่อิน *
     *ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี *
     *ครูบาเทือง วัดบ้านเด่น *
     *หลวงปู่ขันต์ (คำ) สำนักสุสานไตรลักษณ์ จ.เชียงใหม่ *
     *ครูบาเผือก วัดไชยสถาน *
     *ครูบาจันทร์ วัดสันเจดีย์ริมปิง *
     *ครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง *
     *หลวงปู่สังข์ วัดป่าหลวงปู่ตื้อ *
     *พระอาจารย์เมือง วัดป่ามัชฌิมาวาส *
     *หลวงปู่ม่วง วัดยางงาม จ.ราชบุรี ฯลฯ *

ข้อมูล
Homeamulet

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน