ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมงคลในบ้าน

คนโบราณมักจะเชื่อในเรื่องต่างๆ ว่าจะดี หรือร้าย หรือเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข มีคนเกรงขาม นับหน้าถือตา ขึ้นอยู่กับว่าในบ้านต้องมีสิ่งต่างๆที่ชื่อเป็นมงคลนาม

     เช่น ต้นไม้ที่ปลูกในบ้าน ,การก่อสร้างบ้าน การจัดสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องนอนภายในบ้าน การแต่งกาย เป็นต้น

     ตัวอย่างความเชื่อ

     การปลูกต้นไม้ในบ้าน

     - ปลูกต้นมะขามหน้าบ้าน เชื่อว่าคนจะเกรงขาม
     - ปลูกต้นมะยม เชื่อว่าคนจะนิยมชมชอบ
     - ปลูกต้นเงิน ต้นทอง เชื่อว่าจะมีเงิน มีทอง ฯลฯ

     การจัดที่นอน การจัดที่นอน หรือการนอน ต้องวางหมอน หรือศรีษะไปทางทิศตะวันออก

     สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ในบ้านต้องมีพระพุทธรูปกราบไหว้ เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับชาวพุทธทุกครัวเรือน

ข้อมูล Prapayneethai

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: