ความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาค

บั้งไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ที่ลูกไฟขนาดเท่าหัวแม่มือจนถึงขนาดไข่ไก่สีชมพูอมแดง ไม่มีควัน กลิ่น หรือเสียง พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงสู่อากาศสูงประมาณ 20-50 เมตร แล้วหายไป

     โดยมีจำนวนไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. ในเขตท้องที่อำเภอโพนพิสัย อำเภอปากคาด กิ่งอำเภอรัตนาวาปี อำเภอบึงกาฬ อำเภอเมือง อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแต่ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน จะเกิดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของประเทศลาว

     1. ชาวบ้านเชื่อกันว่าพญานาคจุดบั้งไฟขึ้น เพื่อถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นพุทธบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แต่ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหนจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

     2. นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า น่าจะเกิดจากกลุ่มก๊าซซึ่งมีมวลเพราะสามารถแทรกน้ำขึ้นมาได้ มีขนาดเบากว่าอากาศไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และจุดติดไฟได้เองในอากาศ กลุ่มก๊าซเหล่านี้จะเกิดจากอินทรีย์วัตถุ เช่น มูลสัตว์ ซากพืช ซากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมกันจนเกิด Bacteria Ferment เป็นกลุ่มก๊าซแล้วผุดขึ้นมาเป็นลูกเหนือผิวน้ำ และติดไฟด้วยตนเอง

     ชาวบ้านเชื่อกันว่าบริเวณแก่งอาฮง ตำบลหอคำ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า "สะดือแม่น้ำโขง" ซึ่งมีขนาดความลึก ๙๘ วา ด้านล่างจะเป็นถ้ำขนาดใหญ่ทะลุไปจนถึงภูเขางู ซึ่งอยู่ในฝั่งของประเทศลาวและเชื่อกันว่า เป็นเมืองของพญานาค บรรดาพวกชาวเรือที่ขับเรือผ่านมาทางนี้จะต้องเซ่นไหว้ด้วยหมาก พลู บุหรี่ เหล้าขาว ที่บริเวณแก่งอาฮงนี้ นอกจากนี้เมื่อเวลามีคนตกน้ำในแม่น้ำโขงศพจะลอยมาติดอยู่ที่แก่งนี้แห่ง เดียวและจะไม่ลอยไปที่อื่นเลย เนื่องจากมีพญานาคคอยดูแลหรือเรียกว่า "เจ้าแม่สองนาง"

     ดังนั้น ชาวบ้านจึงพากันสร้างศาลเจ้าแม่สองนางไว้ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทุกอำเภอ ที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง เรียกว่า "ศาลเจ้าแม่สองนาง" โดยจะมีพิธีกรรมบวงสรวงและจัดพิธีไหว้เรือไฟแม่น้ำโขง บูชาพญานาคเพื่อให้คุ้มครองป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในแม่น้ำโขง และเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเป็นประจำทุกปี

ข้อมูล Prapayneethai

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: