ความเชื่อเกี่ยวกับครูกำเนิด (จวมกรู)

ครูกำเนิด (จวมกรู) คือ ลักษณะและความเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณหรือเทพเจ้า ชาวไทยเขมรมีความเชื่อว่าทุกคนเกิดมาจะต้องมีครูต้นกำเนิด "จวมกรู" เพราะมีความเชื่อว่าจวมกรูเป็นที่สิงสถิตเทวดาผู้คุ้มครองบุคคลนั้นๆ

     ครูกำเนิดสามารถให้คุณและให้โทษแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของได้ กล่าวคือ ถ้าทำผิดครูกำเนิดจะเกิดอาการปวดศีรษะมากห้ามบุคคลอื่นจับต้องศีรษะเป็นต้น เพราะจะเป็นการละเมิดต่อเทวดาผู้รักษา หากกระทำผิดต่อครูกำเนิดหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะต้องทำพิธีขอขมาต่อครู กำเนิดโดยการจุดธูปเทียนบูชา และยอมรับความผิดที่กระทำและให้สัจจะว่าจะไม่ประพฤติปฏิบัติต่อไป

     ครูกำเนิดจัดทำขึ้น 2 ช่วงวัย คือ วัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ครูกำเนิดในวัยเด็กจะทำด้วยกะลามะพร้าวหรือขันขนาดพอประมาณใส่ขี้เถ้า ลูกหมากแห้ง เทียนไข ใบขนุนและแขวนไว้เหนือหัวนอนหรือห้องใดห้องหนึ่งด้วยสายสิญจน์ ครูกำเนิดวัยผู้ใหญ่เป็นรูปทรงสถูป

ข้อมูล Prapayneethai

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: