ส่งกระแบะกระบาล ความเชื่อระหว่างมนุษย์กับวิญญาณส่งกระแบะกระบาล คือวิธีการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณ เพื่อเป็นการรักษาคนไข้ให้หายจากการเจ็บป่วยโดยมีพิธีให้ทาน ด้วยการให้ทานด้วยการปั้นดินเหนียวเป็นรูปคน วัว ควาย ข้าวปากหม้อ แกงปากหม้อ หมาก พลู ธูปเทียน เย็บกระทงกาบกล้วย แล้วนำสิ่งของทั้งหมดไปวางไว้ที่ทางสามแยก


ข้อมูล
Prapayneethai

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: