พระฤาษีนั่งบนเหล็กไหลระฤาษีนั่งบนเหล็กไหล บูชา 3 นิ้ว หลวงพ่อวัชระ วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี โคตรเหล็กไหล (เหล็กไหลงอกหรือเหล็กทรหด) เป็นเหล็กบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สีดำสนิทเป็นมันเลื่อมเมื่อกระทบแสงสว่าง ผิวค่อนข้างละเอียด งอกขึ้นอยู่ตามพื้นถ้ำและผนังถ้ำที่มีความชื้นและเย็นพอสมควร

     ซึ่งพบเห็นได้ตามถ้ำที่ลึกลับ เกิดจากเทพที่มาใช้วิบากกรรมในโลกนี้ จึงมีพวกเทพที่เป็นยักษ์ หรือ คนธรรพ์คอยให้ความอารักขาแม่เหล็กดูดไม่ติด แต่ชอบกินน้ำผึ้ง สามารถงอกโตขึ้นเอง บางทีหากเจ้าของบูชาให้ดี จะเปลี่ยนเป็นสีดำอมเขียว ไปจนถึงเป็นสี รุ้ง 7 สี

     โคตรเหล็กไหล จัดเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีรังสีหรือพลังปราณที่ทรงอำนาจในการ ป้องกันตัว และสิ่งที่อยู่ ใกล้ตัว ให้พ้นจากภัยอันตรายอันเกิดจากอาวุธปืนหรือของมีคม สามารถคุ้มครองชีวิตคนที่มีเหล็กไหลพกติดตัว และจะได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอุบัติภัยร้ายแรงรวมถึงอาวุธร้ายแรง นานาชนิดได้อย่างอัศจรรย์นั่นเอง

     อานุภาพยอดเยี่ยม ดีทั้งเมตตา โชคลาภ แคล้วคลาดกันภัย มหาอุด คงกระพันถอนพิษสัตว์เขี้ยวงาต่างๆ

     การบูชาเหล็กไหล

     1.เมื่อนำเหล็กไหลเข้าบ้าน จุดธูป 5 ดอกแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้า ชื่อ.........นามสกุล.........ข้าพเจ้าขอนำเหล็กไหลที่ข้าพเจ้าได้มานี้ นำมาบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้องค์พญาเหล็กไหลผู้ทรงอำนาจได้โปรดดลบันดาล ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ มีโชคมีลาภ เจริญรุ่งเรื่องด้วยหน้าที่การงานทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำ และความอยู่เย็นเป็นสุข ปราสจากโรกภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ขออำนาจแห่งคุณรพระศรีรัตนไตร เมื่อข้าพเจ้าได้ทำบุญกุศลครั้งใด ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำ จงไปถึงองค์พญาเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้เป็นเจ้าของนี้ จงได้รับผลบุญของข้าพเจ้าทุกครั้งไปด้วยเทอญ

     2. เมื่อนำเหล็กไหลเข้าบ้านแล้ว ให้นำวางหล่อน้ำไว้ เติมน้ำอย่าให้ขาด

     3. ทุกวันพระ ควรนำน้ำผึ้งมาถวาย หรือทา ที่ตัวเหล็กไหล

     หมายเหตุ เหล็กไหล สามารถงอกโตขึ้นมาได้อีก อยู่ที่บุญของผู้ที่เป็นเจ้าของ

ข้อมูล
Amulet

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: