เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา(ไท่ส่วยเอี้ย)เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา(ไท่ส่วยเอี้ย)เนื้อโลหะสามกษัตริย์พ่นทราย วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเน่งยี่) กรุงเทพมหานคร องค์ "ไท้ส่วยเอี้ย" มหาเทพผู้คุ้มครองชะตาของท่าน สร้างตามตำรับจีน "ฮวงจุ้ย" ขนานแท้ดั้งเดิม อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อยู่เหนือดวงชะตา เมื่อบูชาองค์ "ไท้ส่วยเอี้ย" เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา

     ตามหลัก "โป๊ยยี่ลี่เถี่ยว" หรือ "โหราศาสตร์จีน" ในแต่ละปี ดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดวงชะตาของคนเกิดปีนักษัตรต่างๆ ทั้ง 12 นักษัตร จะมีความสัมพันธ์กับนักษัตรในปีนั้นๆ มีทั้ง "ดี" คือส่งเสริมให้เจ้าชะตาชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ คนจีนเรียก "ฮะ" แต่ถ้าปีใดเป็นปีปฏิปักษ์ต่อกัน "ไม่ดี" หรือ "ชง" ก็จะทำให้เจ้าชะตาชีวิตมีแต่ปัญหาอุปสรรค ติดขัด การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่นตลอดเวลา

     แต่ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ได้ด้วยศาสตร์ขององค์ "ไท้ส่วยเอี้ย" ที่บรรพชนจีนเชื่อถือเคารพบูชาและได้ผลมากว่า 3,000 ปี จนได้ชื่อว่า มีไท้ส่วยเอี้ยปาฏิหาริย์ย่อมอยู่เหนือดวงชะตา องค์ไท้ส่วยเอี้ยท่านเป็นเทพเจ้าที่สามารถคุ้งครองดวงชะตา หากดวงชะตาชีวิตดีอยู่แล้ว ก็จะช่วยส่งเสริมให้ดี และเจริญก้าวไกลขึ้นไปอีก ถ้าชะตาชีวิตไม่ดีก็จะช่วยให้หนักเป็นเบา คุ้มครองป้องกันจากอุปสรรคทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปดี จนผ่านปีนักษัตรนั้นไปได้ด้วยความราบรื่น การไหว้ "เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย" เป็นความเชื่อ และประเพณีปฏิบัติของชาวจีนทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่มีดวงชะตาตกต่ำ หรือ "ชงปี"

     เพื่อไม่ให้ประมาทเรื่องดวงชะตาที่ส่งผลดี-ร้าย ให้เราได้ทุกเมื่อ วัดเล่งเน่งยี่จึงสร้างองค์ไท้ส่วยเอี้ยขึ้น เพื่อมาคุ้มครองดวงชะตาของผู้ที่เคารพบูชาในองค์ท่าน องค์ไท้ส่วยเอี้ย จักได้ประทานพรคุ้มครองดวงชะตาให้ผู้บูชาท่านมีแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจการงาน ค้าขายดี มีกำไร มีความสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ชั่วลูกชั่วหลาน ประสบความสำเร็จในชีวิตคิดอะไรสมปรารถนา

     เมื่อดวงดีแล้วโชคลาภเงินทองจะไหลมาเองดังสายน้ำ ง่ายดาย และมากล้น กว่าที่คิดดังที่ขนานนามองค์ให้ส่วยเอี้ยของหลวงปู่ว่า "อิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย์อยู่เหนือดวงชะตา" และ "องค์ไท้ส่วยเอี้ย บทพิสูจน์ของชีวิตที่รุ่งโรจน์" ถ้าท่านเชื่อศาสตร์จีนโบราณและไม่ประมาทเรื่องดวงต้องมีองค์ไท้ส่วยเอี้ย ติดตัวแล้วท่านจะรู้ว่าเทพผู้คุ้มครองชะตาองค์นี้คุ้มครองท่านได้จริงๆ

ข้อมูล Amulet

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: