ผักปลัง ผักต้องห้ามของคนเล่นของผักปลัง ผักอีกชนิดที่ใครหลายๆคนอาจคุ้นเคย เนื่องจากผักชนิดนี้เป็นผักพื้นบ้านแท้ๆของไทย สามารถพบได้แทบทุกท้องที่ แต่ในขณะเดียวกัน ผักปลังก็ยังเป็นผักต้องห้ามของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะคนที่เล่นเจ้าเข้าของนั้น ต่างก็ไม่ถูกโรถกับผักชนิดนี้เป็นพิเศษ

     เนื่องจากในสมัยโบราณ คนที่เล่นของ หรือถือของทางไสยศาสตร์ มักมีข้อห้ามเกี่ยวกับเรือ่งการกินอยู่ ดังนั้น ผักปลังก็ถือว่าเป็นผักต้องห้ามของคนเล่นของ โดยสาเหตุที่ห้ามกินผักปลัง ก็เพราะผักชนิดนี้มีผิวมันลื่น เชื่อว่าคาถาที่ถือจะลื่นไหล ไม่มั่นคง ไม่แข็งแรงนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: