ความเชื่อ : พิธีทำขวัญคอกพิธีทำขวัญคอก เป็นพิธีที่ชาวนาภาคใต้จะทำก่อนลงมือไถนา เนื่องจากตอนสิ้นฤดูทำนาในแต่ละปีชาวนาจะปล่อยควายออกไปอยู่ตามทุ่ง ครั้นเมื่อถึงฤดูทำนาจะเริ่มทำพิธี เรียกว่า “ทำขวัญคอก” เพื่อนำควายที่ปล่อยให้ออกไปหากินตามทุ่ง ให้กลับเข้าคอก

     โดยเครื่องทำขวัญคอก ประกอบด้วย ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว อาหารคาวหวานไก่ 1 ตัว เหล้า 1 ขวด เมื่อทำพิธีให้เอ่ยชื่อพระภูมิเจ้าที่ที่คอกว่า “ธรรมเณร” และ “นางคูรา” ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดควาย เสร็จแล้วให้นำควายเข้าคอกได้ พิธีทำขวัญคอกมักนิยมทำในวันอังคาร และวันพุธ และจะมีการประเดิมให้ควายไปเริ่มไถนาในวันนั้นด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล :
สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย - ภูมิปัญญาข้าวไทย
จัดทำโดย : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: