ความเชื่อเรื่องการทำขวัญข้าวเชื่อว่าถ้าได้ทำขวัญข้าว และถ้าพระแม่โพสพได้รับเครื่องสังเวยแล้ว ไม่ทำให้เมล็ดข้าวล้ม หนอน สัตว์ต่าง ๆ มากล้ำกราย ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนถวายแก่พระสงฆ์เมื่อข้าวนาสุกดีแล้ว เมื่อนวดข้าวเสร็จก็จะกำหนดวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์นำข้าวขึ้นยุ้ง ชาวบ้านก็จะมาร่วมทำขวัญข้าว ร้องเพลงทำขวัญแม่โพสพ

     เครื่องสังเวย ให้นำเครื่องสังเวยไปบูชาแม่โพสพในแต่ละครั้ง

     1.ช่วงข้าวในนากำลังตั้งท้อง

     -กล้วย อ้อย ถั่ว งา ส้ม อย่างละ 1 คำใส่ตะกร้าสาน
     2. เมื่อเกี่ยวข้าวและนำขึ้นยุ้งข้าว -หมาก พลูจีบ 1 คำ

     2. เมื่อเกี่ยวข้าวและนำขึ้นยุ้งข้าว

     - หมาก พลูจีบ 1 คำ
     - บุหรี่ 1 มวน
     - ข้าวที่เกี่ยวแล้ว 1 กำ
     - ผ้าแดง ผ้าขาว ขนาด 1 คืบ อย่างละ 1 ผืน

     ความสำคัญ

     การทำขวัญข้าวนั้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาให้รู้ว่า การทำนาปลูกข้าวของตนนั้น จะไม่สูญเปล่า เพราะพระแม่โพสพเป็นผู้ดูแล และเมื่อมีการเกี่ยวข้าวก็จะมาช่วยกันเกี่ยวข้าว เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และที่สุดคือการร่วมสนุกสนานเมื่อทุกคนเหนื่อยยาก และประสบความสำเร็จด้วยดี

     พิธีกรรม

     ช่วงแรกเมื่อข้าวตั้งท้อง ชาวนาจะนำตาแหลวไปปักไว้ที่หัวนา และขอบูชาพระแม่โพสพ ให้รับเครื่องสังเวย อันประกอบด้วยกล้วย อ้อย ถั่ว งา ส้ม มัดแขวนไว้กับตาแหลว และนำหมาก พลูจีบ ๑ คำ ใส่กรวยไว้หัวนา เมื่อถึงช่วงเกี่ยวข้าว ก็จะเอาหมาก พลูจีบ ๑ คำ บุหรี่มวน ๑ มวน ไปเชิญพระแม่โพสพ ผู้หญิงจะเกี่ยวข้าว ๑ กำ นำไปบูชาเป็นข้าวแม่โพสพในยุ้ง พร้อมผ้าแดง ผ้าขาว ขนาด ๑ คืบ อย่างละ ๑ ผืนใส่กระบุง

ข้อมูลโดย Prapayneethai

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: