ความเชื่อโบราณ : 'ห้ามผู้หญิงเก็บพืชผักในระหว่างที่มีประจำเดือน'การปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านนั้นมีการทำมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะนอกจากจะไม่ต้องเสียเงินทองซื้อแล้ว ผู้ทานยังไม่ต้องกลัวว่าจะปนเปื้อนสารเคมีอีกด้วย และที่สำคัญกว่านั้นคนในสมัยโบราณยังมีความเชื่อที่ถือปฏิบัติเกียวกับการปลูกพืชสวนมากมายเช่นกัน

     คนสมัยโบราณนั้นมีข้อห้ามเกี่ยวกับการเก็บพืชผักสวนครัวที่ว่า "ห้ามผู้หญิงเก็บพืชผักในระหว่างที่มีประจำเดือน"เนื่องจากเชื่อกันว่าว่า ผักจะแห้ง เฉาตายลง ดังนั้นหากพบเห็นเช่นนี้ก็จะทราบได้ทันทีว่ามีผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนฝ่าฝืน ข้อห้ามและต้องมีการดุด่าว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ทำอีกนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: