ความเชื่อคนจีนโบราณ : ถ้าใช้มือชี้รุ้งแล้วจะเกิดภัยอันตรายรุ้งกินน้ำ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อขงคนหลายๆเชื้อชาติ โดยเฉพาะ "คนจีน" นั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ มากมาย ซึ่งบางความเชื่อก็มักทั้งดีและไม่ดีเช่นกัน

     ดังเช่นคนจีนโบราณในบางท้องที่นั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ ที่ว่า รุ้งกินน้ำ เป็นเสมือนมังกรที่ไม่ดี ถ้าใช้มือชี้ไปที่รุ้งแล้ว เชื่อว่าจะก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ที่ชี้อีกด้วย

ความเชื่อ , ความเชื่อโบราณ , คติโบราณ , ข้อห้ามโบราณ , คติความเชื่อโบราณ , คติความเชื่อ , ลางบอกเหตุ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: