การจัดห้องครัวหลักเบญจธาตุบ้าน หรือ ที่พักอาศัยทุกหลัง ล้วนจำเป็นต้องมีห้องครัวไว้ประจำบ้าน เพราะเราจะเติบโต ได้ก็ ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต มนุษย์เราทุกคนทันทีที่เกิดมามีลมหายใจ ก็ต้องกิน อาหาร เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโต คลายทุกข์ที่เกิดจากความหิว บ้านใดที่มีสมาชิกอยู่รวมกันมาก ห้องครัวคือจุดรวมของจิตใจของคนในบ้าน เพราะครัวจะทำให้ทุกคนท้องอิ่มหายหิวได้

     การวางสัดส่วนของห้องครัวจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อยู่อาศัยว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหน เมื่ออยู่หลายคน ห้องครัวก็ต้องจัดวางสัดส่วนตามความเหมาะสม เช่น สมาชิกในบ้าน ไม่ค่อยอยู่บ้านหรือไม่ชอบประกอบอาหาร แต่มีห้องครัวที่ใหญ ่โตกว้างขวางกว่า ห้องอื่นที่มี ีความสำคัญกว่าห้องครัว นั่นถือว่าเราใช้พื้นที่เกินความ จำเป็น หรือสมาชิก ในบ้านมีความ ผูกพันกับกิจกรรมในครัว แต่พื้นที่ห้องครัวคับแคบเกินไปไม่สัมพันธ์กัน ก็ต้องแก้ไข

     เรามาดูความหมายและ การจัดห้องครัวแบบพื้นฐานมีหลักพอสังเขปดังนี้


     ตำแหน่งที่ตั้งห้องครัว

    - ตำแหน่งเตาไฟ
    - ตำแหน่งอื่นๆ


     เท็จจริงเช่นไรก็ขอให้พิจารณาด้วยตัวเองนะคะ เ เพราะบางตำราบอกว่าครัวอยู่มุมเสือขาวลูกหลานไม่อดอยากแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเตาไฟเพราะไฟคือการเผาไหม้อาจเผาหลอมสิ่งใดได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย

     นี่คือหลักของฮวงจุ้ยที่ละเอียดอ่อนมาก แต่ให้คุณมหาศาล หากจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องผสมผสาน คุณก็จะได้พบกับความอัศจรรย์ของสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดกาลค่ะ

การจัดห้องครัวหลักเบญจธาตุ โดย อ. เพ็ญรัตน์ พัวพงษ์ไพโรจน์

ข้อมูลโดย : homedd.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: