ฮวงจุ้ยกับการเลือกสีใช้สีภายใน - สีห้องพระ

ห้องแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตัวแทนแห่งจิตวิญญาณ พลังอำนาจแห่งจิต สติปัญญา ความรอบรู้ การหยั่งรู้ การปกป้องคุ้มครอง

     สีแห่งการป้องกันและความบริสุทธิ์ สีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เหมาะใช้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์


     แปรพลังไฟให้เป็นพลังดินเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแกร่งของฐานะ หน้าที่การงาน สุขภาพดี


     ใช้ธาตุโลหะในการทอนไฟ ในกรณีที่ห้องพระอยู่ในตำแหน่งตัดพลังหรือตั้งในทิศธาตุไฟ (ทิศใต้)

     หมายเหตุ - ห้องพระเป็นธาตุไฟ ควรหลีกเลี่ยงสี่ที่เสริมธาตุไฟ (สีเขียว/สีน้ำตาล) และสีในกลุ่มโทนร้อนหรือสีในกลุ่มธาตุไฟทั้งหมด เช่นสีแดง สีส้ม สีเหลืองสด สีชมพู สีม่วงเป็นต้น เพื่อไม่เป็นการกระตุ้นให้มีธาตุไฟรุนแรงเกินไป

     เพราะธาตุไฟที่รุนแรงจะกระตุ้นให้เกิดอัคคีภัยหรือเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย(เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคเครียด นอนไม่หลับ,โรคมะเร็ง, โรคตา และโรคอื่นๆ ที่เกิดจากการมีธาตุไฟหยางมากเกินไป ) โดยเฉพาะในกรณีที่ห้องนอนกับห้องพระอยู่ติดกัน หรือต้องเดินผ่านห้องพระก่อนถึงห้องนอน

     ขณะเดียวกันก็ไม่ควรใช้สีธาตุน้ำ(ดำ ฟ้า น้ำเงิน) เพราะจะเกิดการปะทะของพลังอย่างรุนแรง ทำให้พลังมงคลถูกทำลาย ส่วนห้องเทพเจ้า ห้องปรมาจารย์ ห้องนั่งสมาธิ ควรจัดให้อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศแห่งประตุสวรรค์ ทิศแห่งเทพเจ้า ทิศแห่งผู้ปกป้องคุ้มครอง มีคุณสมบัติเป็นธาตุโลหะ

    
ข้อมูลโดย : Torapaint.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: