ตะกรุดพิศมร หลวงพ่อแก้วตะกรุดพิศมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย สวยแชมป์ ลายจักรนารายณ์ บาดตาบาดใจ 1ใน9ยอดเครื่องรางมงคลของเมืองไทย ตะกรุดพิศมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย สร้างจากใบลานจากบ้านบางปืน นำมาลงอักขระเลขยันต์ ม้วนถักทอด้วยด้ายสายสินธิ์

     พุทธคุณ แคล้วคลาดคงกระพัน กันมีดกันปืนดีนักแล

     ประวัติ พระครูวินัยธรรม (หลวงพ่อแก้ว พรหมสโร) วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ของวัดพวงมาลัย มีชื่อเสียงโดงดังเพราะมีวิชาอาคมขลัง เก่งในเรื่องทำตะกรุดที่ทำจากใบลาน เป็นพระคณาจารย์แห่งลุ่มน้ำแม่กลองอีกท่านหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก แม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังต้องเดินทางมากราบเยี่ยมท่านเช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช เป็นต้น

     โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดชนั้น ทรงสร้างตำหนักชื่อว่า "ญาโณยาน" ไว้ที่ข้างวัดพวงมาลัยหนึ่งหลัง เพื่อเป็นที่พักผ่อน พระตำหนักที่สมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิต เคยเสด็จประทับมา แต่ปัจจุบันได้ถูกรื้อไปแล้ว เหลือแต่ที่ดินเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทในตระกูลภาณุพันธุ์

     ปัจจุบันได้กระทำเป็นพินัยกรรมถวายให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพวงมาลัยแล้ว และอย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่า ท่านเก่งและที่เกิดประสบการณ์มากมายก็คือ ตะกรุดที่โดยมากท่านจะยึดถือ เอาใบลานเป็นหลักในการทำตะกรุดของท่าน แต่ที่สำคัญที่ผมอยากจะเน้นๆให้ได้ทราบกันก็คือ ใบลานของท่านจะต้องนำมาจากหมู่บ้านบางปืนเท่านั้น

     ทั้งนี้เพราะชื่อบางที่ กร่อนเป็น "บัง" ให้ความหมายในการข่มนาม ใช้ชื่อในการสะกดลงอักขระเลขยันต์ เพื่อบ่งบอกให้ เทพ เทวดา ฟ้าดินได้รับรู้ว่าของของท่านใช้ดีทางไหน เป็นอุปเท่ในการลงวิชาอาคมอันเป็นเคล็ดลับ เคล็ดลาง ของการลงเครื่องลางของขลังประการหนึ่ง คือ การข่มนามแจ้งเทพ ในสมัยนั้นดงใบลานของบางปืน การคมนาคมลำบากยิ่ง เมื่อท่านสั่งให้ลูกศิษย์เดินทางไปตัดมานั้น บรรดาลูกศิษย์ได้ถามไถ่เหตุผลของท่าน

     ทำไมถึงต้องไปเอาเสียไกลขนาดนั้น คำตอบที่ได้รับจากปากคำของหลวงพ่อแก้ว คือ "อยากได้ของดีก็ต้องรี่ไปเอา_ไกลแค่ไหนถ้าไม่ไป ก็ไม่ได้ของดี" หลวงพ่อแก้ว นำใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆ ขนาดประมาณ 5-6 นิ้ว แล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้แห้ง

     จากนั้นนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการอีกที ถึงนำมาลงอักขระเลขยันต์บนใบลาน_ ตะกรุดใบลานของหลวงพ่อแก้ว ลงอักขระด้วยตัวขอม อ่านได้ว่า "ภู ภิ ภู ภะ" ล้อมรอบด้วยตัว "มิ" ไว้ตรงกลางประกอบด้วยอักขระหนุนตามสมควร สำหรับคาถาในการอาราธนาตะกรุดใบลานบังปืนนั้น ให้ตั้งนะโมสามจบ แล้วเอาตะกรุดจบที่หน้าผากว่าคาถา ดังนี้ "ภูภิ ภูภะ อะมิ อุทถัง อัดโธ นะโมพุทธายะ"

     เมื่อคาดเข้าติดตัวให้ว่าคาถาเวลาผูกปมเชือก ดังนี้ "ภูภิ ภูภะ อะมิ มิมังกายะพัทธนัง อธิษฐานมิ" ถ้าเป็นตะกรุดลูกเล็กๆเเบนๆ จะเรียกว่า ตะกรุดพิสมร ครับ ส่วนดอกยาวขึ้นมาหน่อยป้อมๆอ้วนๆลักษณะเหมือนกลองเพลนวัดจะเรียกว่า ตะกรุดลูกกลอง(คราวหน้าจะลงให้ชมกันครับ) ถ้าดอกยาวๆ(มีทั้งถักเชือกกับไม่ถักเชือกเป็นใบลานม้วนเพียวๆเลยก็มีที่ปิดทองเก่าก็มีแต่พบเห็นได้น้อยโดยมากจะเสียหายหมด) เรียกว่าตะกรุดใบลาน เเต่เรียกรวมๆว่าตะกรุดใบลานบังปืน!

     

ข้อมูลโดย
พระล้านนา.คอม/พุทธเวทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: