การเลือกสีใช้สีภายนอก - อาคารบ้านเรือนธาตุน้ำวิชาฮวงจุ้ย กำหนดสีของตัวบ้านตามทิศที่บ้านหันประจัน ควรเลือกใช้สีในกลุ่มธาตุเดียวกับตัวบ้าน หรือในกลุ่มที่ส่งเสริมกัน เพราะฉะนั้นต้องดูว่าบ้านของท่านตั้งอยู่ตรงทิศอะไร

     บ้านธาตุน้ำ - หมายถึง บ้านที่ตั้งอยู่ในทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศประจำของธาตุน้ำ (หลังอิงเหนือและหันหน้าลงทิศใต้) หรืออาจจะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตก (หลังอิงทิศ ตะวันตก )ซึ่งเป็นทิศของธาตุโลหะ ที่เสริมธาตุน้ำ

     สีที่ใช้ตกแต่ง - ควรเป็นสีที่มีความสัมพันธ์กับธาตุน้ำเอง ได้แก่ สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ

     สีที่ไม่ควรใช้ - สีเทา สีเหลือง สีน้ำตาล หรือสีแดง แต่ก็สามารถที่จะใช้ได้ในบางส่วน เพื่อให้มีความสวยงามและเหมาะสม เพียงแต่ว่า ต้องไม่เป็นสีของจุดที่สำคัญๆ เช่น ประตู หน้าบ้าน

 

ข้อมูลโดย : Torapaint.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: