ดวงสมพงษ์ คู่รักตามตำราจีนคุณรุ้มั้ยว่า จริงๆแล้ว...เรื่องของความรัก ดวงสมพงษ์ เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ คู่รักตามตำราจีน ว่าคุณจะสมพงษ์กับปีเกิดปีใด และดีอย่างไร

     คนเกิดปีชวด - ตามนักกษัตรจีนกล่าวว่า ปีชวด หากินเก่ง ปากจัด มั่งมี (ขึ้นอยู่กับดวง)

     ปีเสริมดวง จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหาล้วนดีทั้งสิ้นคือ

     1. ปีฉลู (วัว) เสริมดวงเงิน
     2. ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมความคิด
     3. ปีวอก (ลิง) เสริมความสุข

     ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีมะเมีย (ม้า) จะทำให้ทะเลาะกันมากมาย เนื่องจากความคิดไม่ลงกัน

     คนเกิดปีฉลู - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีฉลู มุ่งมั่น เอาอะไรเอาให้ได้ ไม่ยอมคน ต่อสู้จนสำเร็จ

     ปีที่เสริมดวง อยู่ด้วยกันดี จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบค้าหาผลประโยชน์ จะเสริมดวงคือปี

     1. ปีชวด (หนู) เสริมการเงิน
     2. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมการงาน
     3. ปีระกา (ไก่) เสริมความสุข

     ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือปีมะแม (แพะ) จะทำให้ล้มเหลวเข้ากันไม่ได้

     คนเกิดปีขาล - ปีที่เสริมดวง อยู่ด้วยแล้วรวย จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหา จะขอความช่วยเหลือ

     ปีที่เสริมดวง คือคนปี

     1. ปีมะเมีย (ม้า) เสริมการเงิน
     2. ปีจอ (สุนัข) เสริมความคิด
     3. ปีกุน (หมู) เสริมร่ำรวย

     ปีที่ห้าม :
ชงกันคือ ปีวอก (ลิง) อยู่กันทำงานด้วยกันจะทำให้วุ่นวาย ไม่ลงรอยกัน

     คนเกิดปีเถาะ - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีเถาะใจคอกล้าหาญ รักสงบ ล้วนหาเงินให้ครอบครัว

     ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน จะหุ้นส่วนธุรกิจ จะเสริมดวงคือคนปี


     1. ปีมะแม (แพะ) เสริมความสุข
     2. ปีกุน (หมู) เสริมการเงิน
     3. ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมความคิด

     ปีที่ห้าม :
ชงกันคือ ปีระกา (ไก่) จะทำให้ยุ่งเหยิง ตีกัน ไม่เข้าใจกัน วุ่นวาย

     คนเกิดปีมะโรง - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีมะโรง ปีงูใหญ่ มากมีบริวาร จิตใจห้าวหาญ ภายหลังได้ดี

     ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน จะร่วมธุรกิจ จะคบค้าล้วนเสริมกันคือปี


     1. ปีมะโรง , ปีมะเส็ง เสริมการเงิน
     2. ปีชวด (หนู) เสริมความคิด
     3. ปีวอก (ลิง) เสริมความรู้ซึ่งกันและกัน
     4. ปีระกา (ไก่) เสริมการเงิน

     ปีที่ห้าม :
ชงกันคือ ปีจอ (สุนัข) จะทำให้พูดกันไม่รู้เรื่อง ทิฐิ เข้ากันยากได้

     คนเกิดปีมะเส็ง - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีมะเส็ง ชีวิตมีไหวพริบ ชอบจินตนาการ หาสิ่งใหม่ ๆ (ขึ้นอยู่กับดวง)


     ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหา ล้วนเสริมกันคือปี

     1. ปีฉลู (วัว) เสริมเงิน
     2. ปีระกา (ไก่) เสริมความสุข
     3. ปีจอ (หมา) เสริมความคิด

     ปีที่ห้าม ชงกันคือ (หมู) จะทำให้มีปากเสียงกัน ไม่ยอมกันทำให้ชีวิตล้มเหลว

     คนเกิดปีมะเมีย - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีมะเมีย วิ่งไปข้างหน้า ต่อสู้ชีวิต ล้มลุกคลุกคลาน ภายหลังได้ดี

     ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหา จะทำธุรกิจ ล้วนเสริมดวงคือปี


     1. ปีขาล (เสือ) เสริมการเงิน
     2. ปีมะแม (แพะ) เสริมความคิด
     3. ปีจอ (สุนัข) เสริมความรัก

     ปีที่ห้าม : ชงกันคือ ปีชวด (หนู) อยู่ด้วยกันมักทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน

     คนเกิดปีมะแม - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีมะแม มุ่งมั่นก้าวหน้า แต่บางคราเฉื่อยชา ควรยึดหลักขยันจะดี

     ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน จะทำธุรกิจร่วม หรือจะหุ้นส่วนล้วนเสริมดวงคือปี

     1. ปีเถาะ (กระต่าย) เชื่อว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะเสริมความคิด
     2. ปีมะเมีย (ม้า) เชื่อว่าอยู่ด้วยแล้วรวย
     3. ปีกุน (หมู) เชื่อว่าอยู่ด้วยเสริมการเงิน

     ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือปี ปีฉลู (วัว) มักเป็นศัตรูกัน เนื่องจากอารมณ์แรงทั้งคู่

     คนเกิดปีวอก - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีวอก เจรจาดี สิริตกที่ปาก มักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

     ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน จะคบหา จะทำธุรกิจ ล้วนเสริมดวงคือคนปี

     1. ปีชวด (หนู) เสริมการงาน
     2. ปีมะโรง (มังกร) เสริมการเงิน
     3. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมความคิด

     ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีขาล เชื่อว่าทิฐิทั้งคู่ มักมีปากเสียงวุ่นวาย

     คนเกิดปีระกา - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีระกา ปากเจรจากล้า แต่พอทำจริงทำไม่ได้ (ขึ้นอยู่กับดวง)

     ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน คบหา หุ้นส่วนธุรกิจ ล้วนเสริมดวงคือปี

     1. ปีฉลู (วัว) เสริมการเงิน
     2. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมการงาน
     3. ปีมะโรง (มังกร) เสริมความรัก

     ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีเถาะ (ปีกระต่าย) อยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะ มีแต่ปัญหาเรื่องอารมณ์

     คนเกิดปีจอ - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีจอ ตกฝีมือยอดเยี่ยม เจรจาเป็นเอก เป็นที่พึ่งของคนอื่น

     ปีที่เสริมดวงจะแต่งงาน คบค้า ทำธุรกิจ หุ้นส่วน ปีที่เสริมดวงคือปี

     1. ปีขาล (เสือ) เสริมการงาน
     2. ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมความคิด
     3. ปีมะเมีย (ม้า) เสริมความสุข

     ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีมะโรง (มังกร) อยู่ด้วยกันมักไม่เข้าใจกัน

     คนเกิดปีกุน - ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีกุน ชอบหากิน วิ่งเต้น ใช้ปาก รักบ้าน ต่อไปได้ดี เพราะขนขวาย (อยู่ที่ดวง)

     ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน จะร่วมทำธุรกิจ จะหุ้นส่วนจะให้ช่วยเหลือล้วนเสริมดวงคือปี


     1. ปีขาล (เสือ) คบแล้วพารวย หรือมีบุตรเกิดปีนี้จะทำให้พ่อแม่รวยหรือหารูปเสือมาไว้ที่บ้านทางทิศตะวันออกจะเสริมดวง
     2. ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมการเงิน
     3. ปีมะแม (แพะ) เสริมความคิด

     ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีมะเส็ง(งูเล็ก)อยู่ด้วยกันแล้ววุ่นวาย ไม่ยอมกัน เป็นศัตรูกัน
ที่มา : HoroWorld

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: