ปลัดจิ้งจกสองหาง สุดยอดโชคลาภปลัดจิ้งจกสองหาง ของปู่หมอนาค ท่านเรียกจิตจนมีอาการ 32 เสกจนกระดุกกระดิกได้ จึงออกให้บูชาได้ อานุภาพของจิ้งจกสองหางนั้นเด่น มากทางด้านโภคทรัพย์ เรียกโชค เรียกลาภ เมตตา มหาอำนาจ เตือนภัย

     ผู้ใดมีไว้ในครอบครองต้องถือว่าเป็นผู้มีวาสนาดีทีเดียว เพราะของกายสิทธิ์แบบนี้ล้วนแต่เป็นเทพ เทวาลงมาจุติใช้เศษกรรมเฉกเช่นเดียว กับแมวตาเพชร เมื่อหมดกรรมลงจิตวิญญาณก็จะกลับขึ้นไปจุติยังสรวงสวรรค์ดังเดิม ซึ่ง นอกจากจะทิ้งร่างกายสิทธิ์ไว้ให้ผู้ที่มีวาสนาแล้ว เทพเทวาเหล่านั้นก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่เป็นเจ้าของร่างจิ้งจกสอง หางด้วยอีกทางนั่นเองข้อมูลโดย Love-amulets

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: