ฮวงจุ้ยรั้วบ้านกักเก็บโชคลาภมีคำกล่าวว่า รั้วบ้าน มีไว้กักโชคลาภ แนวพื้นที่รอบนอกบ้านควรมีรั้ว หากไม่มีก็ใช้ต้นไม้ปลูกแทนรั้ว จะได้ช่วยกำบังให้ โชคลาภถูกกักไว้ในบริเวณบ้าน ไม่รั่วไหลไปอย่างรวดเร็ว เพราะถ้าไม่มีรั้วบ้านเงินทองก็จะสูญหาย ได้มาเสีย ไปตลอดเวลา เก็บเงินไม่อยู่ มีเรื่องต้องใช้จ่ายอยู่เรื่อย จนบางครั้งรายจ่ายมากกว่ารายรับจนต้องเป็นหนี้สิน

     รั้วบ้าน คือ เกราะกำบังบ้าน รั้วที่ดีควรเป็นรั้วทึบ เพราะเป็นเกราะกำบังเสมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ เพื่อกัน ความร้อนหนาว รั้วที่ดีไม่ควรสูงเกิน 2.50 เมตร รั้วที่สูงแสดงถึงความคับแคบ ไม่มีน้ำใจต่อเพื่อนใกล้เรือน เคียง มักมีคดีความเสมอ ๆ รั้วที่เป็นรูมาก ๆ ไม่แน่นหนาและไม่มั่นคงพอ จะรับพลังร้ายได้โดยง่าย เท่ากับ ขาดภูมิต้านทานที่ดี เจ็บป่วยบ่อย การเงินขาดแคลน รายรับไม่พอกับรายจ่าย

     หากรั้วที่เตี้ยเกินไปจนสามารถ มองเห็นจากภายนอกได้ว่าภายในบ้านมีอะไรวางไว้ตรงไหน เท่ากับเป็นการเชิญชวนให้คนร้ายเข้ามาสู่บ้านได้ ง่ายดาย หรือรับภยันตรายรอบข้างได้โดยง่าย ถ้ารั้วทึบ ประตูควรโปร่งพอสมควร ไม่ควรทึบทั้งหมด พลัง จะเข้าบ้านลำบากเกินไป กว่าจะได้อะไรมาย่อมยากลำบาก รั้วที่ดีควรสูงเลยศีรษะเจ้าของบ้านไปเล็กน้อย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันผองภัยทั้งหลายได้

ที่มาบทความ อ.ณัฐสุดา จันทนยิ่งยง
ข้อมูลโดย : นิตยสาร HOME BUYER'S GUIDE

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: