ฮวงจุ้ยการต่อเติมบ้าน 2 หลัง เป็นหลังเดียว


การต่อเติมบ้านจาก 2 หลังเป็นหลังเดียวในทางฮวงจุ้ยบอกว่าสามารถทำได้ แต่ต้องมีการ ปรับฮวงจุ้ยใหม่ โดยเฉพาะฮวงจุ้ยในบ้าน เพราะการซื้อบ้านหลังติดกันแบบบ้านภายในจะเหมือนกัน เมื่อทุบบ้านเป็นหลังเดียวกันจึงทำให้บ้านมีประตูรั้ว 2 ประตู ประตูบ้าน 2 ประตู บันได 2 บันได ครัว 2 ครัว ทุกอย่างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะที่ผิดฮวงจุ้ย

     จุดที่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัด ๆ ก็จะเป็น ประตูบ้านกับบันได ที่ควรจะเหลือ แค่ 1 เดียว ข้อบัญญัติในทางฮวงจุ้ยระบุเอาไว้ชัดเจนว่า ห้ามมีประตูบ้าน 2 ประตู มีบันได อยู่ในบ้าน หลังเดียว

     การต่อเติมบ้าน 2 หลังให้เป็นหลังเดียวอีกลักษณะหนึ่งก็คือ การซื้อบ้านเดี่ยว 2 หลัง ซึ่งไม่ติด กัน แล้วเชื่อมต่อถึงกัน กรณีนี้อาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนภายในของแต่ละหลัง ถ้าการต่อเติมเป็นเพียงการ เชื่อมบ้านทั้งสองหลังเท่านั้น

     วิธีการต่อเชื่อมที่ถูกหลังฮวงจุ้น อาจแค่ทำแนวทางเดินระหว่าง 2 บ้านก็ได้ โดยเอากำแพงที่กั้น ระหว่างกลางออก และใช้ประตูรั้วประตูเดียวกันแต่การทำลักษณะนี้การอยู่อาศัยยังคงแยกกันอยู่คนละ หลัง

     แต่ถ้ามีการต่อเติมแบบ 2 หลังเชื่อมกัน การจัดผังภายในบ้านจะต้องเปลี่ยนตามไปด้วย ประตู บ้านใหญ่จะต้องกำหนดให้มีได้ประตูเดียว ห้ามมี 2 ประตู ผังภายในก็ต้องขยับตามส่วนที่มีการต่อเติม เพิ่ม

ที่มาบทความ :
อ.มาโนช ประภาษานนท์
ข้อมูลโดย : นิตยสาร HOME BUYER'S GUIDE

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: