ความเชื่อโบราณเรื่องรุกขเทวดา หรือ นางไม้


รุกขเทวดา หรือ นางไม้ ถือเป็นผีที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ในป่า ตามความเชื่อของไทย เชื่อว่าท่านได้สร้างวิมานบนต้นไม้ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ หากใครไปโค่นต้นไม้ ท่านจะโกรธและลงโทษแก่ผู้โค่นต้นไม้นั้นๆ

     หากมีความจำเป็นที่จะต้องโค่นต้นไม้ดังกล่าวจริง ก็ต้องมีการทำบัตรพลีสังเวยบอกกล่าวแก่รุกขเทวดาเสียก่อนจึงจะโค่นได้ อย่างเช่นหากจะนำต้นไม้ใหญ่ไปทำเสาพระเมรุ ก็ต้องมีการอ่านประกาศดำเนินพระกระแสพระบรมราชโองการ เพื่อให้รุกขเทวดาและนางไม้ได้ย้ายที่อยู่ใหม่ บางทีก็นำพระบรมราชโองการไปปิดไว้ด้วย

     ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันยังมีความเชื่อดังกล่าวอยู่ ต้นไม้ใหญ่บางชนิดคนจึงไม่นิยมปลูกกันเพราะกลัวผีและอาจเกรงกลัวจัญไร หากปลูกก็เปลืองเนื้อที่บ้าน หากตัดก็อาจทำให้รุกขเทวดาโกรธ โดยเฉพาะต้นตะเคียนที่ตามความเชื่อไทยถือว่ามีนางตะเคียนสิงสถิตอยู่

     นางไม้ตามความเชื่อของไทย จัดเป็นสตรีสาวสวย ไว้ผมยาวประบ่า ห่มผ้าสะไบเฉวียงบ่า นุ่งผ้าจีบงดงาม[1] แต่นางไม้ในความเชื่อของชาวตะวันตก มักจะไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ อาจจะเป็นในแง่ของผีที่ไม่มีความก้าวหน้าด้านการแต่งตัวเคยแต่งกายอย่างไรก็แต่งเช่นนั้น ไม่สวมเสื้อหรือรองเท้า แต่หมวกและมงกุฎจะสวมอยู่เสมอไม่ถอดออก

อ้างอิง เสฐียรโกเศศ. ผีสางเทวดา. กรุงเทพฯ:เอเธนส์บุ๊คส์. 1997, หน้า 25-26

ที่มา : วิกิพีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: