ฮวงจุ้ยที่ดี เสริมพลังในการดำเนินธุรกิจ


ในบางครั้งหลายท่านคิดว่า “ฮวงจุ้ยที่ดี” นั้นต้องเป็นทำเลสถานที่ขนาดใหญ่ถึงจะส่งเสริมความเป็นมงคลได้เท่านั้น จนทำให้หลายครั้งคนที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัย สำนักงาน หรือ โรงงาน ขนาดเล็กนั้น คิดว่าไม่จำเป็นต้องเสริมฮวงจุ้ย เพราะโดนจำกัดศักยภาพโดยเรื่องของ “ขนาด” ซึ่งในข้อนี้ผมสามารถบอกได้ว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่พอสมควรครับ

     เพราะอะไรหรือครับ? นั่นก็เพราะในหลายๆครั้งนั้น สถานที่ที่มีขนาดใหญ่นั้นทำให้ซินแสนั้นสามารถที่จะกำหนดลักษณะที่เป็นมงคลในทางฮวงจุ้ยได้ง่ายกว่า เพราะถือว่าทุกๆส่วนที่มีผลกับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ล้วนอยู่ในเขตที่ดินของเรา จึงทำให้สามารถเข้าไปจัดการปรับปรุงฮวงจุ้ยได้ง่าย แต่แท้จริงแล้วหากเราสามารถจะเลือกทำเลหรือลักษณะของชัยภูมิได้ดี อาคารขนาดเล็กๆก็สามารถจะเป็นสถานที่ที่มีฮวงจุ้ยที่ดีได้ไม่แพ้กันเลยครับ

     ผมขอยกตัวอย่าง Case Study จริงที่ได้ไปประเมินฮวงจุ้ยให้กับ บริษัท Archibrand ที่เป็นบริษัทให้บริการด้านการออกแบบร่วมไปกับการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งอยู่ในช่วงที่เริ่มพัฒนาจากบริษัทขนาดเล็กไปเป็นบริษัทขนาดกลาง โดยเป็นช่วงที่ทางบริษัทกำลังต้องการขยับขยายจากสำนักงานเดิมในรูปแบบ Townhome ไปสู่รูปแบบของสำนักงานทำเลธุรกิจใจกลางเมือง (CBD-Central Business District) โดยก็มีปัจจัยเรื่องขนาดของสำนักงานนั้นต้องไม่ใหญ่เกินไปและต้นทุนค่าเช่าต้องไม่สูงไป ในขณะเดียวกันฮวงจุ้ยที่ดีก็เป็นสิ่งที่ทางเจ้าของก็ต้องการเพื่อมาเสริมในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน

     โดยทำเลที่ได้นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารขนาดเล็กแต่ก็อยู่บนถนนสาทร จึงถือว่ามีจุดจ่ายกระแสพลังเข้ามาหล่อเลี้ยงอาคารได้อยู่พอสมควร อย่างไรก็ตามรูปแบบของอาคารเดิมนั้นวางองศาทิศทางยังไม่ดี ทิศหน้าอาคารไม่รับกับกระแสพลังที่ดีประจำยุค จึงทำให้หากเลือกใช้พื้นที่ของอาคารนี้ในการทำสำนักงานนั้นต้องให้ความใส่ใจกับรายละเอียดของการจัดฮวงจุ้ยอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตามเมื่อ อ.ตะวัน ได้ทำการถอดรูปดวงก็พบว่ากลุ่มของเจ้าของนั้นชอบกระแสพลังแบบ “ธาตุน้ำ” จึงพบว่า แม้ว่าอาคารนี้จะมีลักษณะที่เป็นอาคารขนาดเล็ก

     แต่ก็มีข้อดีที่เสริมดวงเพราะมีตำแหน่งจ่ายกระแสพลังจาก “ทิศเหนือ” ซึ่งมีการสะสมพลังของ “ธาตุน้ำ” และเมื่อคำนวนอย่างละเอียดยังพบว่ามาจากทิศย่อยที่เป็นทิศโชคประจำยุค จึงได้แนะนำเงื่อนไขแรกของการเลือกอาคารนี้ คือจำเป็นต้องเปลี่ยนทางเข้าประตูให้รับกับทิศทางดังกล่าว นอกจากนี้ตำแหน่งประตูดังกล่าวยังใกล้กับโถงลิฟท์ซึ่งเมื่อคำนวนองศาทิศทางออกมา ก็พบว่าสามารถจ่ายพลังดีเข้ามาที่ตำแหน่งประตูที่วางไว้ได้ด้วย นอกจากนี้ อ.ตะวันยังได้แนะนำให้ทำส่วนโถง Foyer เพื่อมาช่วยสะสมพลังจาก “ทิศตะวันออก” ซึ่งมีพลังของ “ธาตุไม้” ที่เสริมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ ศิลปะ วิทยาการ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเป็นจุดแข็ง (Competency) ของธุรกิจของ Archibrand ด้วย

     นอกจากนี้ข้อดีของอาคารคือในส่วนโถง Foyer ที่ต้องการออกแบบให้รับกระแสพลัง “ธาตุไม้” จากทิศตะวันออกที่ดีเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปวิทยาการ ก็ได้เจอกับช่องหน้าต่างซึ่งอยู่ในทิศทางย่อยที่เป็นมงคลสามารถดึงพลังดีจากถนนสาทรเข้ามาได้ และมากไปกว่านั้นชัยภูมิภายนอกยังเล็งออกไปแล้วเจอสวนลานโล่งขนาดใหญ่เป็นร่างให้กับทิศทางและยังเป็นชัยภูมิที่สะสมกระแสพลังให้กับสำนักงานของ Archibrand นี้ด้วย

     ชัยภูมิภายนอก และเนื่องจากเป็นสำนักงานขนาดเล็ก อ.ตะวัน จึงได้แนะนำให้นำเจ้าของมานั่งในส่วนหน้าของสำนักงาน เพื่อให้สามารถรับเอากระแสพลังดีที่เข้ามาสะสมตัวอยู่ที่โถงให้ได้มากที่สุด ร่วมไปกับการเลือกทิศทางการจัดวางโต๊ะ การเลือกสีสันของการออกแบบภายใน การเลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เสริมกระแสพลังของ “ธาตุน้ำ” และ “ธาตุไม้” เพื่อส่งเสริมเจ้าของและรูปแบบของการทำธุรกิจ เมื่อเจ้าของหรือผู้บริหารสามารถเหนี่ยวนำเอากระแสพลังดีเข้ามาเสริมตัวได้ ก็จะสามารถส่งผ่านเอานโยบายที่ดี วิธีคิดและการตัดสินใจที่ดีไปสู่ทีมงานได้

     นอกจาก อ.ตะวัน ยังได้แนะนำมีรายละเอียดสำคัญอื่นๆของการจัดเสริมฮวงจุ้ยภายในสำนักงานอีกมากมายที่ช่วยให้ในวันนี้สำนักงานขนาดเล็กบนถนนสาทรแห่งนี้ กลับสามารถเหนี่ยวนำเอากระแสพลังจากภายนอกเข้ามาหล่อเลี้ยงและช่วยเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีผลประกอบการที่ดี โดยในปัจจุบันนี้ Archibrand ก็ถือว่าเป็นบริษัทออกแบบและวางกลยุทธ์รุ่นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ารายใหญ่หลายๆราย


สนับสนุนข้อมูลโดย อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ที่ปรีกษาทางด้านการจัดฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ โทร.080-298-9998 www.modernfs.comบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: