โซดาไลต์ อัญมณีเสริมมงคลด้านการหยั่งรู้


โซดาไลต์ อัญมณีที่ช่วยเสริมมงคลด้านการปกป้องคุ้มครอง มีพลังแหล่งการหยั่งรู้ การรับรู้สัมผัสพิเศษ พลังสมาธิ ช่วยความจำ ช่วยเพิ่มพลังจินตนาการโซดาไลต์เป็น หินที่มีพลังอยู่ในตระกูลเดียวกับหินที่มีสีน้ำเงินทั้งหลายใน โบราณเชื่อว่ายิ่งหินมีพลังอยู่ในตระกูลเดียวกับหินที่มีสีน้ำเงินทั้งหลายในแง่ของการบำบัดรักษาและพลังแห่งการหยั่งรู้

     หินชนิดนี้มีคุณสมบัติในการปกป้องคุ้มครองสูง คนโบราณเชื่อว่ายิ่งหินมีความเข้มของสีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีพลังที่ซึมซับเอาไว้มากขึ้นเท่านั้น สมัยอียิปต์โบราณนิยมโซ ดาไลต์ในการติดต่อกับจิตวิญญาณเบื้องสูง เกี่ยวเนื่องกับการรับรู้หรือสัมผัสพิเศษ ส่วนในสมัยกรีกโบราณก็ใกล้เคียงกันคือนำหินไปใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจิต วิญญาณและการเชื่อมโยงกับพระเจ้าหรือจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มา :
Student.nu.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: