การจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย


หลักการสมดุลแห่งหยินและหยาง - การคำนึงถึงพลังหยินและพลังหยาง ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรทำตามหลักของฮวงจุ้ย เพราะเชื่อกันว่าการที่จะสร้างสรรค์พลังเคลื่อนไหวที่ดีให้เกิดขึ้นในสวนได้นั้น พลังหยินและพลังหยางจะต้องสมดุลกัน โดยที่พลังหยางเป็นพลังของเพศชายที่แข็งแกร่ง มีความเคลื่อนไหว เชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์และสีสันสดใส เช่น สีแดง ส้ม และเหลือง ในขณะที่พลังหยินเป็นพลังของเพศหญิง อ่อนโยนและสงบ เชื่อมโยงกับดวงจันทร์และสีที่เย็นตา เช่น น้ำเงินและเขียว

     หากสวนของคุณได้รับแสงแดดจัดมากเกินไปหรือปลูกดอกไม้ที่มีสีสันสดใสเต็มไปหมด พื้นที่ส่วนนั้นจะเต็มไปด้วยพลังที่เคลื่อนไหว ไม่สงบ แสดงว่ามีพลังหยางมากเกินไป หากสวนของคุณมีต้นไม้ครึ้มมากๆ หรือมีบ่อน้ำที่นิ่งสนิท พื้นที่ในส่วนนี้จะมีพลังหยินมากเกินไป เพราะดูสงบนิ่งเกินไปและให้บรรยากาศที่ง่วงเหงาและเซื่องซึม

     วิธีแก้ง่ายๆ หากสวนของคุณมีพลังหยางมากเกินไป ให้ตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน ปลูกไม้พุ่มสีเขียวเข้มๆ กำจัดวัชพืช หรือทำบ่อน้ำหรืออ่างน้ำล้น แต่ถ้าสวนของคุณมีความเป็นหยินมากเกินไป ให้เพิ่มดวงไฟเข้าไปในบริเวณที่ต้นไม้ครึ้มหรือทำน้ำพุในบ่อน้ำหรือติดตั้งประติมากรรมที่พ่นน้ำได้เอาไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและไม่ให้นิ่งสงบมากจนเกินไปนั่นเอง

     ตำแหน่งของสวน - ตามหลักของฮวงจุ้ยแล้ว ตำแหน่งที่ดีของสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออกเพราะเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น จะช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีและมีสีเขียวสด

     องค์ประกอบของสวน - สวนที่ดีควรมีองค์ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 5 คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทอง นั่นคือ ควรมีน้ำตก น้ำพุ อ่างบัว หรือบ่อปลา เพื่อเป็นตัวแทนของธาตุน้ำ ควรมีต้นไม้เพื่อเป็นตัวแทนของธาตุไม้ ควรมีแสงแดดส่องถึงเพื่อเป็นตัวแทนของธาตุไฟ ควรมีดินที่สมบูรณ์เพื่อเป็นตัวแทนของธาตุดิน และควรตกแต่งสวนให้สวยงาม และไม่รกตาเพื่อเป็นตัวแทนของธาตุทอง

     ทางเดินในสวน - ทางเดินในสวนควรให้มีลักษณะทอดตัวเลี้ยวคดโค้งไปมาสวยงาม หลีกเลี่ยงการทำทางเดินหรือถนนเข้าบ้านที่เป็นเส้นตรง แต่ถ้าหากบ้านของคุณมีทางเดินที่เป็นเส้นตรงอยู่แล้วอาจแก้ไขได้ด้วยการปลูกไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินให้พุ่มใบล้ำเข้ามาในพื้นส่วนที่เป็นทางเดินเพื่อลดความเป็นเส้นตรง แต่ต้องเลือกพืชที่มีระบบรากตื้น เพื่อที่รากจะได้ไม่ไปชอนไชให้พื้นเกิดรอยแตกร้าวได้

     น้ำในสวน - สำหรับในเรื่องของน้ำ ทางฮวงจุ้ยจะต้องมีการระมัดระวังข้อมูลโดย Homepro

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: