ความเชื่อเกี่ยวกับหินอความารีน

คนโบราณบอกว่าใช้พกติดตัวในยามเดินทางทางทะเลจะปกป้องคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากอุบัติภัยทางทะเล ลมพายุ หรือระงับอาการเมาคลื่นได้อีกด้วย ซึ่งหินชนิดนี้ชาวประมงหรือนักเดินทะเลมักจะมีติดตัวกันเสมอ

     แม้แต่คนในเมืองที่ไม่ได้มีอาณาเขตติดทะเลก็เชื่อว่าหากมีการเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก จำเป็นต้องสวมใส่หรือพกพาหินชนิดนี้ติดตัวเอาไว้เพื่อป้องกันอันตราย และถือที่หมายโดยปลอดภัย และเหนืออื่นใดคนสมัยโบราณยังเชื่อว่าเป็นหินที่ทรงพลังคุณค่าทางด้านความปรองดองสามัคคีของการมีครอบครัว ดังนั้นจึงมักใช้เป็นของขวัญที่เจ้าบ่าวจะมอบให้แก่เจ้าสาวในวันแต่งงานหลังการเข้าหอเรียบร้อยแล้ว

     ส่วนใหญ่แล้วคนโบราณบอกว่าฝันเห็นหินอความารีนจะเกี่ยวกับการเดินทาง โดยเฉพาะเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเล แต่ถ้าฝันว่าหินชนิดนี้แตกหักเสียหาย ก็ควรงดเว้นการเดินทางที่จะไปเสีย ไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุร้าย มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่มา : Student.nu.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: