ความเชื่อเรื่องหินหยิน-หยาง


หินหยิน-หยาง (Yin Yang dZi Bead) คือหินซีบีดหรือหินทิเบตที่มีความเกี่ยว้องกับความเชื่อของชาวทิเบตมาช้านาน เป็นหินที่เหมะกับทุกคน เป็นหินที่เกี่ยวกับคู่ครอง หญิงชายต้องคู่ กัน เมื่อมีร้อนก็มีเย็น มีสองสิ่งพร้อมสมดุลทั้งสิ้น พอดีทั้งสองฝั่งราบรื่นเบาบาง ในปรัชญาเต๋าของจีน

      ในวัฒนธรรมของชาวจีน เราได้เห็นถึงวิธีคิดอันหนึ่ง ของคู่ตรงข้าม ในสัญลักษณ์ หยิน/หยาง เป็นคำแสดงถึง สิ่งที่เป็นของคู่กัน ในธรรมชาติ คือ พลังซึ่งคู่กัน หากเท่ากัน จึงจะสร้างความสมดุล เช่น บวก-ลบ, ชาย-หญิง, พระอาทิตย์-พระจันทร์, ร้อน-หนาว, กลางวัน-กลางคืน ที่จริงแล้ว ก็คือ ความสมดุลย์ ของสิ่งที่ตรงกันข้ามของสองสิ่ง ซึ่งเราจะนำมันมาประยุกต์ใช้ร่วมกันข้อมูลโดย : Stonelover

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: