ความเชื่อโบราณ : ห้ามเผาศพวันศุกร์


"วันศุกร์" คือหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์ โดยมีสีประจำวัน คือ สีฟ้า และมีพระประจำวัน คือ พระปางรำพึง นอกจากนี้คนสมัยโบราณยังมีความเชื่อว่า วันศุกร์ นั้นเป็นวันแห่งโชคลาภ เป็นวันแห่งความร่มเย็นเป็นสุข เหมาะที่จะมีงานมงคล

      ด้วยเหตุนี้วันศุกร์จึงเป็นวันที่เราไม่นิยมจัดงานที่ไม่เป็นมงคล นั่นสจึงส่งผลให้เกิดความเชื่อที่ว่า "ห้ามเผาศพวันศุกร์" เพราะคนโบราณถือว่าการเผาศพในวันศุกร์จะให้ทุกข์กับคนเป็นญาติ และเนื่องจากคำว่า "ศุกร์" นั้นไปคล้องจองกับคำว่า "สุข" จึงถือว่าไม่สมควรยิ่ง

      เพราะถ้าหากมีการจัดงานที่ไม่เป็นมงคล นอกจากนี้ยัง,udkiห้ามเผาศพในวันพฤหัสบดีและวันพระอีกด้วย เพราะวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นวันครู ไม่ควรให้มีความอัปมงคลในวันนั้นๆอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: