บูชานักษัตร ตามปีเกิด


การบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล เคล็ดลับการบูชาเสริมโชค รวมไปถึงการทำบุญไหว้พระบูชาเทพตามปีเกิด 12 นักษัตร อยากรู้ว่าตัวเองเกิดปีอะไร และต้องบูชา นักษัตรไหน ...?

      คนเกิดปีชวด ปีหนู ให้บูชานักษัตร , ปีฉลู (วัว) เสริมดวงเรื่องการเงิน , ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมดวงเรื่องความคิด , ปีวอก (ลิง) เสริมดวงเรื่องความสุข

      คนเกิดปีฉลู ปีวัว ให้บูชานักษัตร ,ปีชวด (หนู) เสริมดวงเรื่องการเงิน ,ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมดวงเรื่องการงาน ,ปีระกา (ไก่) เสริมดวงเรื่องความสุข

      คนเกิดปีขาล ปีเสือ ให้บูชานักษัตร ,ปีมะเมีย (ม้า) เสริมดวงเรื่องการเงิน ,ปีจอ (สุนัข) เสริมดวงเรื่องความคิด ,ปีกุน (หมู) เสริมดวงเรื่องความร่ำรวย

      คนเกิดปีเถาะ ปีกระต่าย ให้บูชานักษัตร ,ปีมะแม (แพะ) เสริมดวงเรื่องความสุข ,ปีกุน (หมู) เสริมดวงเรื่องการเงิน,ปีจอ (สุนัข) เสริมดวงเรื่องความคิด

      คนเกิดปีมะโรง ปีงูใหญ่ ให้บูชานักษัตร ,มะเส็ง (งูเล็ก) หรือ มะโรง (งูใหญ่) เสริมดวงเรื่องการเงิน ,ปีชวด (หนู) เสริมดวงเรื่องความคิด ,ปีวอก (ลิง) เสริมดวงเรื่องความรู้ซึ่งกันและกัน ,ปีระกา (ไก่) เสริมดวงเรื่องการเงิน

      คนเกิดปีมะเส็ง ปีงูเล็ก ให้บูชานักษัตร ,ปีฉลู (วัว) เสริมดวงเรื่องการเงิน ,ปีระกา (ไก่) เสริมดวงเรื่องความสุข ,ปีวอก (ลิง) เสริมดวงเรื่องความคิด

      คนเกิดปีมะเมีย ปีม้า ให้บูชานักษัตร ,ปีขาล (เสือ) เสริมดวงเรื่องการเงิน ,ปีมะเมีย (แพะ) เสริมดวงเรื่องความคิด ,ปีจอ (สุนัข) เสริมดวงเรื่องความรัก

      คนเกิดปีมะแม ปีแพะ
ให้บูชานักษัตร ,ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมดวงเรื่องความคิด ,ปีมะเมีย (ม้า) เสริมดวงเรื่องความร่ำรวย ,ปีกุน (หมู) เสริมดวงเรื่องการเงิน

      คนเกิดปีวอก ปีลิง ให้บูชานักษัตร ,ปีชวด (หนู) เสริมดวงเรื่องการงาน ,ปีมะโรง (มังกร) เสริมดวงเรื่องการเงิน ,ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมดวงเรื่องความคิด

      คนเกิดปีระกา ปีไก่
ให้บูชานักษัตร ,ปีฉลู (วัว) เสริมดวงเรื่องการเงิน ,ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมดวงเรื่องการงาน ,ปีมะโรง (มังกร) เสริมดวงเรื่องความรัก

      คนเกิดปีจอ ปีหมา
ให้บูชานักษัตร ,ปีขาล (เสือ) เสริมดวงเรื่องการงาน ,ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมดวงเรื่องความคิด ,ปีมะเมีย (ม้า) เสริมดวงเรื่องความสุข

      คนเกิดปีกุน ปีหมู ให้บูชานักษัตร ,ปีขาล (เสือ) นำเสือไว้ทิศตะวันออก จะเสริมดวงความร่ำรวย ,ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมดวงเรื่องการเงิน , ปีมะแม (แพะ) เสริมดวงเรื่องความคิดที่มา : utdid.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: