พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร - ปีชวด : (หนู) ธาตุน้ำ


พระธาตุจอมทอง - วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ (พระธาตุ ส่วนที่เป็น พระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า) มีขนาดโตประมาณ เมล็ดข้าวโพด สันฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีดอกพิกุลแห้ง

      ตามประวัติเล่าว่าพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ ดอยจอมทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 218 ปัจจุบัน พระธาตุ ถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายใน พระวิหารจตุรมุข ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส คล้ายพระเจดีย์ กว้าง 4 เมตร สูง 8 เมตร ตามประวัติว่าสร้างขึ้นโดย พระเจ้าดิลกปนัดดาธิราช หรือ พระ เมืองแก้ว กษัตริย์ราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2060

      วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวจังหวัด เชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง

      ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ใน สมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม

      พ.ศ. 1994 สร้างบนดอยจอมทอง ชื่อว่า วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ทางทิศตะวันตกมีทิวเขาอินทนนท์ และลำน้ำแม่กลาง
      พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
      พ.ศ. 2506 ได้รับพระราชทานยกฐานะวัดขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร
      พ.ศ. 2524 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ของกรมการศาสนา
      พ.ศ. 2538 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ของ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

      คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

      นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี
      โลหะกูเฎ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ
      กิตติมันตัง มะโนหะ รัง อะหัง วันทามิ
      อสัพพะทา อัง คะวะเย ปุเรรัมเมิโกวิลา
      รัคคะปัพ พะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ
      ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา
ที่มา : Forward Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: