พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร - ปีฉลู : (วัว) ธาตุดิน


พระธาตุลำปางหลวง - ประวัติพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตามตำนานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระ สามองค์ได้เสด็จจาริก ไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึงบ้านสัมภะการีวัน (บ้านลำปางหลวง) พระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อย มีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ ลัวะอ้ายกอน เกิดความเลื่อมใส ได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าว และมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้า

      พระพุทธองค์ได้ฉันน้ำผึ้ง แล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือ แล้วทรงพยากรณ์ว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่า ลัมพกัปปะนคร แล้วได้ทรงลูบพระเศียร ได้พระ เกศามาหนึ่งเส้น มอบให้แก่ลัวะอ้ายกอน ลัวะอ้ายกอนได้นำพระเกศานั้น บรรจุในผอบทองคำ และใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชา แล้ว แต่งยนต์ผัด (ยนต์หมุน) รักษาไว้ และถมดินให้เรียบเสมอกัน แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์นั้น ในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์อีกหลายพระองค์ มาก่อสร้าง และบูรณซ่อมแซม

      คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

      ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง
      ปะติฎฐาสัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ
      คุตตา อุตตะราภิทัยยา นะมามิหันตัง
      วะระชินะธาตุง ฐะเปติ มะหา ฐาเน
      เจติยัง ปูชิตา นะเะเทเวหิ
      อะหัง วันทามิ ธาตุโย

ที่มา : Forward Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: