พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร - ปีขาล : (เสือ) ธาตุไม้


พระธาตุช่อแฮ - วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เป็นเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์ ศิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่มาแต่โบราณ

      ตามตำนานกล่าวว่าขุนลัวะอ้ายก๊อมเป็นผู้สร้างปรากฏหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ระหว่าง พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชา(ลิไท)เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระ มหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย ลักษณะองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสนสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร สร้างด้วยอิฐโบกปูน หุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง ลงรักปิดทอง

      คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

      โกเสยยะ ธะชัคคะ
      ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม
      พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฎฐิตา
      อะหัง วันทามิ สัพพะทา
      อะหัง วันทามิ ธาตุโย
      อะหัง วันทามิสัพพะโส

ที่มา : Forward Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: