พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร - ปีเถาะ : (กระต่าย) ธาตุน้ำ


พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย มา ประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง

      ตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผล สมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวยและทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง

      คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

      ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง
      ปะติฎฐิตา นันทะกัปปะเก
      ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง
      จิรัง วันทามิหันตัง ชินะธาตุโย
      โส ตะถาคะตัง
      อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต
ที่มา : Forward Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: