พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร - ปีมะโรง : (งูใหญ่) ธาตุดิน


พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ

      เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วถึงกันแต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้เป็นตลาด เรียกชื่อว่า วัดลีเชียง (ลี หมายถึง ตลาด) จนถึงปี พ.ศ. 1888 พระเจ้าผายู กษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังรายทรงโปรดฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้น

      พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง 24 ศอกองค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิพระราชบิดา ของพระองค์ สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดนี้ได้แก่ วิหารลายคำที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ์หอไตรที่มีปูนปั้นรูปเทวดาประดับ และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา

      คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

      อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยโสปิ
      เตโข ยัตถะ จิตโตโส สักกาโร
      อุปาโท สะกาละพุทธะสาสะธัง โชตะยันโตวะ
      ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ
      พุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง
      สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง
ที่มา : Forward Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: