พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร - ปีมะเส็ง : (งูเล็ก) ธาตุน้ำ


พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ ที่พุทธคยา หรือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ - วัดหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ตามถนนเลี่ยงเมือง จะมีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 700 เมตร

      ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปีพ.ศ.2500 โดยได้จำลองแบบ มาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ร่มรื่น

      นอจากนี้แล้ว สามารถบูชาต้นโพธิ์ ณ วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีการสังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกและพระเจ้าติโลกราชผู้สร้างวัด ทรงให้นำต้นโพธิ์จากลังกามาปลูกพร้อมทั้งจำลองสัตตมหาสถาน คือสถานที่ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าได้เสวยวิมุตติสุขก่อนเผยแผ่ศาสนา

      คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

      ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง
      อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ
      เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง
      ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง
      ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจ
      จะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต
ที่มา : Forward Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: