พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร - ปีระกา : (ไก่) ธาตุเหล็ก


พระธาตุหริภุญชัย - วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน พระธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และเป็นมิ่งขวัญของชาวลำพูน ตั้งอยู่ในวัด พระธาตุหริภุญชัย ในกลางเมืองลำพูน ภายในวัดเป็นลานกว้าง มีวิหารหลายหลัง หอระฆังสวยงาม

      ตำนานว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์นครหริภุญชัยราว พ.ศ.1586 ต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุนี้อีกหลายครั้งในรัชกาลพระเจ้าติ โลกราชเมื่อ พ.ศ.1986 ได้โปรดให้เสริมพระธาตุเป็น 23 วา ฐานกว้าง 12 วา 2 ศอก ยอดมีฉัตร 7 ชั้น

      หลังจากนั้นพระเมืองแก้วได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างระเบียงหอก ซึ่งเป็นรั้วล้อมพระธาตุ 500 เล่ม แล้วทรงสร้างวิหารหลวง และใน ปีพ.ศ.2329 พระเจ้ากาวิละได้ ทรงทำการบูรณะพระบรมธาตุ และทรงสร้างฉัตรหลวงขึ้น 4 มุม และสร้างฉัตรยอดเจดีย์ด้วยทองคำเป็น 9 ชั้นฐานพระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 10 วา

      และสร้างรั้วทองเหลืองล้อมรอบองค์เจดีย์ด้านในองค์พระธาตุเป็นสีทองอร่าม เป็นที่ต้องตาต้องใจนักท่องเที่ยวต่างเมืองผู้มีโอกาสได้ ไปเยือนยิ่งนัก ทางจังหวัดลำพูนได้ จัดให้มีงานนมัสการประจำปีขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 6 ซึ่งก็คือ วันวิสาขบูชา

      คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

      สุวัณณะเจติยัง หะริ ภุญชะยัฎฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิ เสฎฐัง สะหาอังคุลิฎฐิง กัจจายะเน นะ ฐิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง

ที่มา : Forward Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: