ลวดลายตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย


ตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วไม่ว่าลวดลายหรือรูปภาพล้วนมีความหมายทั้งสิ้น อีกทั้งยังสามารถส่งผลดีเหล่านั้นให้แก่ผู้อาศัยได้อีกด้วย การตกแต่งลวดลาย มักจะทำลงบนวอลเปเปอร์ บนผ้าม่าน หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง มักจะใช้ลวดลายที่มีความเป็นมงคลสูง โดยหลักการฮวงจุ้ย สัญลักษณ์ลวดลายที่ใช้มักจะอ้างอิงจากแนวความคิดของจีนโบราณที่สืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

      - มังกร เป็นสัญลักษณ์แทนตัวของความมีอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ดังเช่น ฮ่องเต้ของจีนในอดีตก็ใช้สัญลักษณ์ของมังกรเช่นกัน

      - เต่าหรือกระดองเต่า เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืน เพราะเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนาน

      - กวาง เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวย

      - ปลา เป็นตัวแทนของความสำเร็จ ความเยือกเย็น

      - ช้าง เป็นตัวแทนของสติปัญญา ความแข็งแรง

      - แจกัน เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุข ความร่มเย็นภายในบ้าน

      - เบญจมาศ เป็นดอกไม้ที่มีลักษณะเด่นคือ ความยั่งยืนคงทน

      - เหรียญ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีศรีสุข

      - ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง ความศักดิ์สิทธิ์

      การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้ในการตกแต่งบ้าน ตามหลักการของฮวงจุ้ยแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณลักษณะที่ดีต่างๆ ของแต่ละลวดลายสัญลักษณ์ให้กับบุคคลภายในบ้านข้อมูลโดย
decorreport

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: