ไม้มงคล 9 ชนิด ของไทย ตอน กัลปพฤกษ์


ต้นไม้คือพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีอิทพลต่อความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยคนในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าต้นไม้บางต้นนั้นสามารถให้คุณ หรือเสริมสิริมงคลแก่เจ้าของหรือผู้ ปลูกได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงมีไม้มงคล 9 ชนิด ที่ได้รับความนิยมให้ปลูกไว้ในบ้าน ได้แก่ ราชพฤกษ์, กัลปพฤกษ์, ทองหลางลาย, ไผ่สีสุก, กันเกรา, ทรงบาดาล, สัก, พะยูง และขนุน

      "กัลปพฤกษ์"
คือไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบได้มากทางภาคอีสานและภาคเหนือ เป้นต้นไม้ที่คนสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ของเทพเจ้า นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนควรปลูกให้ห่างบริเวณบ้านพอสมควรเพราะเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้าน และยังเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกจะช่วยทำให้เกิดความประสบผลสำเร็จในชีวิต เพราะต้นกัลปพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความชัยชนะ และความอิสระ ควรปลูกในวันเสาร์เช่นกัน โดยปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

Image By : scientific-web.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: