ไม้มงคล 9 ชนิด ของไทย ตอน ไผ่สีสุก


ต้นไม้คือพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีอิทพลต่อความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยคนในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าต้นไม้บางต้นนั้นสามารถให้คุณ หรือเสริมสิริมงคลแก่เจ้าของหรือผู้ ปลูกได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงมีไม้มงคล 9 ชนิด ที่ได้รับความนิยมให้ปลูกไว้ในบ้าน ได้แก่ ราชพฤกษ์, กัลปพฤกษ์, ทองหลางลาย, ไผ่สีสุก, กันเกรา, ทรงบาดาล, สัก, พะยูง และขนุน

      "ไผ่สีสุก" คือต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่คนสมัยดบรารมีความเชื่อว่า ถ้าปลูกไผ่สีสุกไว้ภายในบริเวณบ้าน จะทำให้คนภายในบ้านมีความซื่อตรง ดุจลำต้นของไผ่ นิยมปลูกไผ่สีสุกไว้ทางทิศตะวันออก (บูรพา) ถือกันเป็นเคล็ดจากชื่อที่เรียกขานกันเอาว่าเป็นสิริมงคลแก่ตน ผู้เป็นเจ้าของและครอบครัวคือ สีสุก เป็นมงคลนามเพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ มีความสุขกายสบายใจทุกอย่างนั้นเองImage By : BioLib.cz

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: