ความเชื่อของชาวอีสาน : ปลูกเฮือนเดือนใดดี?


หลักการสร้างบ้าน เฮือน (เรือน) หรือที่อยู่อาศัยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวอีสานมาช้านาน โดยเฉพาะการเลือกวัน เวลา เดือน ปี โสกหรือโฉลก และวิธีปลูกบ้าน ให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมโบราณนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง

ปลูกเฮือนเดือนใดดี?

เดือนอ้าย (เดือน 1)   ท่านว่า จะทำมาค้าขึ้น จะได้เป็นเศรษฐี เพราะกิจการค้านั้น
เดือนยี่ (เดือน 2)      ท่านว่าดี มีศิริในการป้องกันศัตรูทั้งมวล
เดือนสาม                 ท่านห้ามปลูก จะมีภัย ศัตรูเบียนเบียด
เดือนสี่                     ท่านว่า ปลูกดีจะมีลาภ จะมีความสุขกายสบายใจ
เดือนห้า                   ท่านว่าจะเกิดทุกข์ร้อนไม่สบายใจ
เดือนหก                  ท่านว่าประเสริฐ จะส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมา
เดือนเจ็ด                  ท่านห้ามปลูก จะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ที่หาไว้ได้แล้ว จักถูกโจรลัก หรือไฟไหม้
เดือนแปด                ท่านห้ามปลูกเฮือนในเดือนนี้ เงินทองข้าวของที่เก็บไว้ จะมิอยู่คงที่แล
เดือนเก้า                  ท่านให้เร่งปลูกเฮือน ถ้ารับราชการจะได้รับการปูนบำเหน็จแล ถ้ามิได้รับราชการก็จะเจริญในการประกอบอาชีพแล
เดือนสิบ                  ท่านห้ามปลูก จะได้รับอันตรายจากโทษทัณฑ์ อาญาแผ่นดิน และการเจ็บไข้ได้ป่วย
เดือนสิบเอ็ด             ท่านห้ามปลูกจะถุกคนหลอกลวงเอาของ และสิ่งที่ห่วงแหน
เดือนสิบสอง            ท่านว่าควรเร่งปลูก จะได้เงินทองข้าวของ ช้างม้า ข้าทาสผู้ซื่อสัตย์แล

ที่มาข้อมูล : isangate.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: